International transport og logistik

Akademiuddannelse

Ønsker du at arbejde med din virksomheds forsyningskæder og globale udfordringer? Interesserer du dig for forandringer på det globale marked? Så er en akademiuddannelse i International transport og logistik et godt sted at starte.

Bliv stærk i international transport og logistik

Med en akademiuddannelse i International transport og logistik klædes du på til at arbejde med virksomheders globale udfordringer inden for indkøb, transport og logistik. Du kan vælge mellem to retninger, du kan specialisere dig indenfor:

1. Transport
2. Indkøb.

Indhold og niveau

Akademiuddannelsen i International transport og logistik har et omfang på 60 ECTS. Den består af 2 obligatoriske moduler, 2 retningsspecifikke moduler, en række valgfag og et afgangsprojekt. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over højst 6 år. Uddannelsen tages oftest over 3 år med 1 fagmodul pr. semester.

Få et merkonom-bevis, når du har gennemført fag svarende til 40 ECTS-point inden for de merkantile akademiuddannelser. Læs mere om vores udbud af fag og moduler her.

Fag for akademiuddannelse i International transport og logistik (60 ECTS i alt)

Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS)

Du kan vælge at tage én af to uddannelsesretninger, der specialiserer din viden inden for et fagligt område. Vælger du en retning, skal du have følgende obligatoriske moduler:

Obligatoriske moduler for uddannelsesretningen Transport

Obligatoriske moduler for uddannelsesretningen Indkøb

Valgfrie moduler

Hvis du vælger en uddannelsesretning, skal du have valgfag for 10 ECTS. Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal du have valgfag for 30 ECTS:

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Moduler og opbygning

20 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder