Solcelleanlæg

Akademimodul

Følger du med i situationen på markedet for solcelleprodukter?

Få kompetencerne til at kunne rådgive om støtteordninger, konstruktion, installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Du lærer om solcelleprodukter, herunder omkostnings- og lønsomhedssammenligninger, miljøaspekter, solcelleanlæggets komponenter og karakteristika samt dimensionering af solcellesystemer.

Med viden om solcellers brandbeskyttelse, præcisionssystemer og dimensionering af komponenter hertil får du styr på miljø og sikkerhedsforhold i forbindelse med konstruktion, installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg.

Du får viden om:

  • montering af solcellesystemer, indregulering af anlæg og slutafprøvning, aflevering af anlæg til kunde
  • tagkonstruktionens bæreevne
  • fugtforhold
  • gældende og relevant lovgivning.

Udbytte

Du lærer om europæiske teknologistandarder og mærkningssystemer, så du kan udpege en egnet placering af solcelleanlægget, dets orientering og hældning under hensyntagen til skyggeforhold, solindfald, den bærende konstruktion og anlæggets egnethed i forhold til bygningen eller klimaet.

Efter modulet Solcelleanlæg kan du:

  • formidle systemets mekaniske konstruktion, komponenternes placering samt systemets design og konfiguration til samarbejdspartnere og brugere
  • håndtere installationsmetoder under hensyntagen til tagtyper og det nødvendige reguleringsudstyr
  • vurdere problemstillinger og efterfølgende at begrunde og vælge relevant metode og redskaber under overholdelse af sikkerhedskrav og standarder.

VE-godkendelsesordning

Læs mere om VE-godkendelsesordningen på Energistyrelsens hjemmeside.

Energistyrelsen (VE-godkendelsesordning) - Åbner i ny fane

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Energiteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Solcelleanlæg er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er til dig, som vil lære om solcelleprodukter, herunder montering, omkostning og miljøhensyn.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb