Solcelleanlæg

Akademimodul

Følger du med i situationen på markedet for solcelleprodukter?
Få kompetencerne til at kunne rådgive om støtteordninger, konstruktion, installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg.

Tilmeld modul

Opnå godkendelse som VE-montør eller VE-installatør!

Fagligt indhold

Du lærer om solcelleprodukter, herunder omkostnings- og lønsomhedssammenligninger, miljøaspekter, solcelleanlæggets komponenter, karakteristika samt dimensionering af solcellesystemer.

Med viden om solcellers brandbeskyttelses, præcisionssystemer og dimensionering af komponenter hertil, får du styr på miljø og sikkerhedsforhold i forbindelse med konstruktion, installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg.

Du får viden om:

  • montering af solcellesystemer, indregulering af anlæg og slutafprøvning, aflevering af anlæg til kunde
  • tagkonstruktionens bæreevne
  • fugtforhold
  • gældende og relevant lovgivning.

Udbytte

Du lærer om europæiske teknologistandarder og mærkningssystemer, så du kan udpege en egnet placering af solcelleanlægget, dets orientering og hældning under hensyntagen til skyggeforhold, solindfald, den bærende konstruktion og anlæggets egnethed i forhold til bygningen eller klimaet.

Efter Solcelleanlæg kan du:

  • formidle systemets mekaniske konstruktion, komponenternes placering og systemets design og konfiguration til samarbejdspartnere og brugere
  • håndtere installationsmetoder under hensyntagen til tagtyper og det nødvendige reguleringsudstyr
  • vurdere problemstillinger og efterfølgende at begrunde og vælge relevant metode og redskaber under overholdelse af sikkerhedskrav og standarder.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Energiteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Solcelleanlæg er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som vil lære om solcelleprodukter, herunder montering, omkostning og miljøhensyn.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb