Databaser for udviklere

Diplommodul

Lær at bruge relationsdatabaser hensigtsmæssigt i forhold til anvendelsesdomæner, så du kan analysere og arbejde med store databaser med fokus på redesign og driftsoptimering.

Tilmeld

Forstå relationsdatabaseområdet og dets udvikling

Fagligt indhold 

Med Databaser for udviklere får du viden om databasesystemets lagerorganisering, optimeringsmuligheder og forespørgselsafvikling samt de problemstillinger, som forbindes med databaseudviklingen.

Du kommer til at arbejde med administrationsværktøj, der kan bruges til monitorering og optimering af nye databaser samt værktøjer til tuning af eksisterende databaser.

Du lærer at:

  • anvende et konkret databasesystems værktøjer til håndtering af samtidige transaktioner
  • anvende de faciliteter og programmeringsmuligheder, der stilles til rådighed af det valgte DBMS
  • anvende relationel algebra til at forstå optimeringsmuligheder.

Udbytte

Efter Databaser for udviklere kan du bruge din viden om relationsdatabaser til forskellige anvendelsesdomæner, og på baggrund af analyser og arbejde med store databaser kan du redesigne og driftsoptimere databaser for din virksomhed.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen Softwareudvikling, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, som vil styrke dit kendskab til databaser, så du kan stå stærkere på arbejdsmarkedet.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb