Softwareudvikling

Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i Softwareudvikling er særligt for dig med interesse for at bygge store, distribuerede, datatunge IT-systemer.

Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at fungere selvstændigt som IT-specialist med fokus på integration og arkitektur samt til at indgå i fagligt samarbejde om udvikling af store datatunge, distribuerede IT-systemer i IT-virksomheder.

Med diplomuddannelsen i Softwareudvikling får du:

  • kompetencer der gør dig i stand til at deltage i udvikling af teknisk design 
  • mulighed for anvendelse af udbredte metoder og teknologier.

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for alle, der ønsker at indgå i design og konstruktion af store, datatunge, distribuerede IT-systemer.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Moduler og opbygning

30 ECTS Obligatoriske moduler
15 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i Softwareudvikling udgør 60 ECTS. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag på hver 10 ECTS, og de obligatoriske fag suppleres med en række valgfag samt et afsluttende afgangsprojekt.

Moduloversigt

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder