Softwareudvikling

Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i Softwareudvikling er særligt for dig med interesse for at bygge store, distribuerede, datatunge IT-systemer. Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at fungere selvstændigt som IT-specialist med fokus på integration og arkitektur samt til at indgå i fagligt samarbejde om udvikling af store datatunge, distribuerede IT-systemer i IT-virksomheder.

Med diplomuddannelsen i Softwareudvikling får du:

  • kompetencer der gør dig i stand til at deltage i udvikling af teknisk design 
  • mulighed for anvendelse af udbredte metoder og teknologier.

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for alle, der ønsker at indgå i design og konstruktion af store, datatunge, distribuerede IT-systemer.

Indhold og niveau

Diplomuddannelsen i Softwareudvikling udgør 60 ECTS. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag på hver 10 ECTS, og de obligatoriske fag suppleres med en række valgfag samt et afsluttende afgangsprojekt.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 15 ECTS)

Afgangsprojekt

 

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder