Kardiologisk sygepleje – kliniske kompetencer

Diplommodul

Denne uddannelse er målrettet dig, der stadig er ny i det kardiologiske speciale. Du har allerede gjort dig nogle erfaringer og er nu klar til at videreudvikle dine kliniske kompetencer.

Datoer og tilmeld

Gennem uddannelsen arbejder du i både i undervisningen og praksis med at kvalificere dine kliniske beslutninger og handle på baggrund af evidensbaseret viden om sygdom og sygepleje kombineret med forståelse af patienters unikke oplevelser og erfaringer.

Fagligt indhold

På uddannelsen kommer du til at arbejde med:

 • Livet med hjertesygdom i patient- og pårørendeperspektiv
 • Kardiologiske sygdomme og evidensbaseret sygepleje til patienter med:
  • Akut koronart syndrom
  • Hjerteklapsygdom
  • Hjerterytmeforstyrrelser
  • Hjertesvigt
  • Akut opstået sygdom/forværring af sygdom
 • Metoder til kommunikation og formidling i patient- og personalerelationer
 • Klinisk lederskab og samarbejde i patient- og personalerelationer

Udbytte

Gennem modulet opnår du kompetencer til:

 • at træffe beslutninger og handle kompetent komplekse situationer i kardiologisk sygepleje
 • at indgå i og koordinere samarbejde i patient- og personalerelationer
 • at udvikle din egen sygepleje og inspirere til udvikling på din arbejdsplads

Målgruppe

Modulet er målrettet sygeplejersker, der har været ansat minimum 9 måneder i en kardiologisk afdeling i Region Syddanmark eller i en anden region efter nærmere aftale.

Modulet udbydes som kursus på IDV-vilkår jf. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse. Det gennemføres identisk med indhold og mål på diplomniveau inkl. afsluttede prøve. Efterfølgende vil der kunne opnås diplombevis efter realkompetencevurdering i takt med, at deltagerne opfylder adgangskravene til diplomuddannelsen.

Modulet udbydes i et samarbejde mellem UC SYD og UCL for Region Syddanmark og de kardiologiske afdelinger på regionens sygehuse.

Pris: 13.700 kr. eksklusiv moms.

Undervisningen foregår på skift på UC SYD i Kolding og UCL i Vejle

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Forløb