Sundhedsfaglig

Diplomuddannelse

Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse styrker du dine faglige og personlige kompetencer til at udvikle egen praksis.

Du udvikler samtidig din evne til selvstændigt at varetage komplekse specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver i det sundhedsfaglige felt.

Læs den sundhedsfaglige diplomuddannelse og styrk din egen praksis

En sundhedsfaglig diplomuddannelse kvalificere dig til selvstændigt at kunne varetage specialiserede funktioner, og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for det sundhedsfaglige område. Ligeledes vil du blive i stand til at kunne videreudvikle egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metoder.  

Formålet med den sundhedsfaglige diplomuddannelse er at rette sig mod udvikling af enten specialistforståelse, et bredere/udvidet fagperspektiv og/eller rette nye faglige kompetencer.

Derudover er formålet, at du som færdiguddannede vil blive i stand til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i både offentlige og private regi. 

Retning

Hos UCL kan du vælge mellem følgende uddannelsesretninger

Se udbudsplan

Fag

Den sundhedsfaglig diplomuddannelse er på 60 ECTS. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Fælles for alle retninger.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, ligger inden for den valgte retning, hvor du frit kan vælge mellem flere moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået. Derfor er der fokus på analyse, refleksion, vurdering og håndtering af sundhedsfaglige problemer ved anvendelse af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.  

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse giver dig ret til at anvende betegnelsen “SD” efter dit navn som betegnelse for uddannelsen. På engelsk er betegnelsen Diploma of Health.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Pris

Prisen for hele uddannelsen inkl. supervision er ca. 100.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat, kan du søge tilskud op til 25.000 kr. Tjek om din fagforening er en del af samarbejdet og ansøg på

Du kan få op til 10.000 kroner om året til diplomuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er i job
  • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder