Sundhedsfaglig

Diplomuddannelse

Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse styrker du dine faglige og personlige kompetencer til at udvikle egen praksis.

Du udvikler samtidig din evne til selvstændigt at varetage komplekse specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver i det sundhedsfaglige felt.

Læs den sundhedsfaglige diplomuddannelse og styrk din egen praksis

En sundhedsfaglig diplomuddannelse kvalificere dig til selvstændigt at kunne varetage specialiserede funktioner, og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for det sundhedsfaglige område. Ligeledes vil du blive i stand til at kunne videreudvikle egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metoder.  

Formålet med den sundhedsfaglige diplomuddannelse er at rette sig mod udvikling af enten specialistforståelse, et bredere/udvidet fagperspektiv og/eller rette nye faglige kompetencer.

Derudover er formålet, at du som færdiguddannede vil blive i stand til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i både offentlige og private regi. 

Retning

Hos UCL kan du vælge mellem følgende uddannelsesretninger

Se udbudsplan

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Den sundhedsfaglig diplomuddannelse er på 60 ECTS. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og fuldtid på et år.

Fælles for alle retninger.

Obligatoriske moduler

  •     Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS)
  •     Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS)

Valgmoduler

Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, ligger inden for den valgte retning, hvor du frit kan vælge mellem flere moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået. Derfor er der fokus på analyse, refleksion, vurdering og håndtering af sundhedsfaglige problemer ved anvendelse af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.  

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse giver dig ret til at anvende betegnelsen “SD” efter dit navn som betegnelse for uddannelsen. På engelsk er betegnelsen Diploma of Health.

Moduloversigt

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den diplomuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder