Sundhedsfaglig

Diplomuddannelse

Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse styrker du dine faglige og personlige kompetencer til at udvikle egen praksis.

Du udvikler samtidig din evne til selvstændigt at varetage komplekse specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver i det sundhedsfaglige felt.

Læs den sundhedsfaglige diplomuddannelse og styrk din egen praksis

En sundhedsfaglig diplomuddannelse kvalificere dig til selvstændigt at kunne varetage specialiserede funktioner, og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for det sundhedsfaglige område. Ligeledes vil du blive i stand til at kunne videreudvikle egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metoder.  

Formålet med den sundhedsfaglige diplomuddannelse er at rette sig mod udvikling af enten specialistforståelse, et bredere/udvidet fagperspektiv og/eller rette nye faglige kompetencer.

Derudover er formålet, at du som færdiguddannede vil blive i stand til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i både offentlige og private regi. 

Retning

Hos UCL kan du vælge mellem følgende uddannelsesretninger

Se udbudsplan

Opbygning

Den sundhedsfaglig diplomuddannelse er på 60 ECTS. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Fælles for alle retninger.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, ligger inden for den valgte retning, hvor du frit kan vælge mellem flere moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået. Derfor er der fokus på analyse, refleksion, vurdering og håndtering af sundhedsfaglige problemer ved anvendelse af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.  

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse giver dig ret til at anvende betegnelsen “SD” efter dit navn som betegnelse for uddannelsen. På engelsk er betegnelsen Diploma of Health.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær