Løsningsfokuseret teori og praksis

Diplommodul

Dette modul der omhandler en løsningsfokuseret praksis og korttidsinterventioner vil vi beskæftige os med, hvordan vi i samtaler fokuserer på at kontraktere og skabe tydelig retning for den praksis som deltagerne hver især bringer med sig

Datoer og tilmeld

Løsningsfokuseret teori, videnskabsteori og praksis, samtaleteknik og fokus på korttidsinterventioner.

Fagligt indhold

På dette modul introduceres de studerende til løsningsfokuseret teori og metoder i relation til børn, unge, voksne, familier og mindre grupper samt til de videnskabsteoretiske forståelser løsningsfokuseret teori bygger på.
Undervisningen består af øvelser i løsningsfokuserede samtaler og interventioner og endeligt er der fokus på personlig-professionel udvikling i relation til løsningsfokuseret position og etik.

Udbytte

Udbyttet af dette modul er bla. at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer om løsningsfokuseret teori og metode og med afsæt i dette selvstændigt kan igangsætte korttidsinterventioner, forandrings- og udviklingsprocesser i arbejdet med børn, unge, voksne, familier og mindre grupper og hertil udvikle evne til videreudvikling af egen praksis og fællesfaglig udvikling.

Målgruppen

Kurset er for dig der er pædagog, lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller fra lignende faggruppe.

Du skal ønske at kvalificere dig yderligere til relationelt arbejde såsom f.eks. familieterapi, familiebehandling, special lærer funktioner, specielle pædagogiske funktioner og lignende.

Funktioner der målretter sig arbejdet med familier, børn og unge, hvor der er et fokus på relationelle problematikker.

Jacob Cilius Lektor, studieleder og Professional doctorate studerende
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb