Familieterapi og relationel praksis

Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis er for dig, som ønsker at kvalificere dig til at undersøge og arbejde med problemer i familier, specialpædagogisk praksis og andre kontekster, hvor det relationelle og samtalerne om relationer er i fokus. 

Tag en diplom i familieterapi og sæt fokus på relationer i samtalerne

Med en Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis bliver du klædt på til at arbejde relationsbaseret med børn, unge og voksne. Du får grundig teoretisk og metodisk indføring og færdigheder, der gør dig i stand til at indgå i en åben dialog med børn, unge og voksne med respekt for familiens egne kompetencer og positioner. Du bliver kvalificeret til at arbejde med forandringsprocesser og konflikter i hele familien, men også det private og professionelle netværk omkring dem. 

Når du har taget en diplomuddannelse i familieterapi, er du kvalificeret til at arbejde som familieterapeut, familierådgiver, familiebehandler eller familievejleder. 

Du kan hjælpe familier ved at arbejde med de problemer, der relaterer sig til familiens medlemmer indbyrdes og i forhold til omgivelserne. Du lærer at gennemføre terapeutiske og behandlingsmæssige samtaler, som løsner op for konflikter mellem parterne. 

Gennem familieterapeut uddannelsen arbejder du med: 

  • Teorier og metoder i familieterapi og relationel praksis 
  • Indsigt i egne værdier og holdninger af betydning for udøvelsen af familieterapeutiske opgaver 
  • Færdigheder i at lede samtaler med familier, enkeltpersoner eller netværk ud fra system- og relationsorienterede metoder 
  • Systemiske, narrative og løsningsorienterede tilgange 

Målgruppe

En diplom i familieterapi er målrettet pædagoger, lærere, socialrådgivere, sundhedspersonale og andre faggrupper, der ønsker at kvalificere sig til arbejdet som familieterapeut, eller som på anden måde arbejder med udsatte familier, børn og unge, hvor der er et fokus på relationelle problematikker. 

For at blive optaget skal du have en videregående uddannelse og mindst to års praktisk erfaring fra dit fag. 

Indhold og niveau

Diplomuddannelsen i Familieterapi og relationel praksis omfatter 60 ECTS. 

Uddannelsen er tilrettelagt med obligatoriske moduler og valgmoduler (tre obligatoriske og to valgfrie samt et afgangsprojekt), der er opdelt i ugemoduler og forløber over 2,5 år.

Det forventes, at de studerende følger hele uddannelsen, hvorved det i tilmeldingen til modulet Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis kan afkrydses, at hele uddannelsen ønskes.

Det vil dog være muligt kun at tilmelde sig enkelte moduler, såfremt der er plads på holdet.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis hos UCL er medlem af STOK - Dansk Forening for Systematisk og Narrativ Terapi og Konsultation. Med diplomuddannelsen i Familieterapi og relationel praksis er det også muligt at søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 15 ECTS)

Valgfrie moduler skal udgøre 15 ECTS.

Alternativt vil der kunne vælges moduler uden for uddannelsens faglige områder, dog højst 10 ECTS point. UCL kan vejlede om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Pris

Prisen for hele uddannelsen inkl. supervision er ca. 100.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat, kan du søge tilskud op til 25.000 kr. Tjek om din fagforening er en del af samarbejdet og ansøg på

Du kan få op til 10.000 kroner om året til diplomuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er i job
  • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, er priserne for et kompetencebevis følgende: 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Hvem kan tage en familieterapi uddannelse?

Diplomuddannelsen i familieterapi er målrettet pædagoger, lærere, socialrådgivere eller andet sundhedspersonale, der ønsker at arbejde med udsatte familier, børn og unge. Du skal have en videregående uddannelse og mindst to års praktisk erfaring.

Hvad laver en familieterapeut?

En familieterapeut samarbejder med familier om at behandle problemer internt i familien og i familiens forhold til omgivelserne. Fokus er på åben dialog med børn, unge og voksne i familien, og familieterapeuten søger at styrke relationerne ved hjælp af terapeutiske og behandlingsmæssige samtaler.

Hvor lang tid tager en familieterapeut uddannelse?

Diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis er et deltidsstudie, der kan tages ved siden af dit fuldtidsarbejde.  Uddannelsen omfatter 60 ECTS og er tilrettelagt med obligatoriske moduler og valgmoduler (tre obligatoriske og to valgfrie samt et afgangsprojekt), der er opdelt i ugemoduler og forløber over 2,5 år.

Har du spørgsmål?