Familieterapi og relationel praksis

Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis er for dig, som ønsker at kvalificere dig til at undersøge og arbejde med problemer i familier, specialpædagogisk praksis og andre kontekster, hvor det relationelle og samtalerne om relationer er i fokus. 

Kunne du tænke dig at høre et spændende oplæg om børn og unges frustrationsadfærd, samtidig med at få et indblik i hvad Diplomuddannelsen i Familieterapi og relationel praksis kan tilbyde dig? Så tilmeld dig vores fyraftensmøde som foregår den 30. september kl. 15.30 til 17.30. 

Gennem uddannelsen arbejder du med:

  • teorier og metoder i familieterapi og relationel praksis
  • indsigt i egne værdier og holdninger af betydning for udøvelsen af familieterapeutiske opgaver
  • færdigheder i at lede samtaler med familier, enkeltpersoner eller netværk ud fra system- og relationsorienterede metoder
  • systemiske, narrative og løsningsorienterede tilgange.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet pædagoger, lærere, socialrådgivere, sundhedspersonale og andre faggrupper, der ønsker at kvalificere sig til arbejdet som familieterapeut, eller som på anden måde arbejder med udsatte familier, børn og unge, hvor der er et fokus på relationelle problematikker.

For at blive optaget skal du have en videregående uddannelse og mindst to års praktisk erfaring fra dit fag.

Indhold og niveau

Diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis omfatter 60 ECTS. 

Uddannelsen er tilrettelagt med obligatoriske moduler og valgmoduler (tre obligatoriske og to valgfrie samt et afgangsprojekt), der er opdelt i ugemoduler og forløber over 2,5 år.

Det forventes, at de studerende følger hele uddannelsen, hvorved det, i tilmeldingen til modulet Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis, kan afkrydses at hele uddannelsen ønskes.

Det vil dog være muligt kun at tilmelde sig enkelte moduler, såfremt der er plads på holdet.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis hos UCL er medlem af STOK - Dansk Forening for Systematisk og Narrativ Terapi og Konsultation. 

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 15 ECTS)

  • Valgfrit modul fra diplomuddannelse i familieterapi eller øvrige diplomuddannelser (5 ECTS) 
  • Valgfrit modul fra diplomuddannelse i familieterapi eller øvrige diplomuddannelser (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat, kan du søge tilskud op til 25.000 kr. Tjek om din fagforening er en del af samarbejdet og ansøg på

Du kan få op til 10.000 kroner om året til diplomuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er i job
  • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Sådan gør du, når du vil søge midler fra Omstillingsfonden

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?