Postmoderne og refleksiv praksis

Diplommodul

På dette modul er fokus på både den indre og den ydre dialogiske praksis. Den professionelles egen personlige udvikling og indflydelse på samtaler og relationel praksis, samt reflekterende processer og terapiens virkning.

Datoer og tilmeld

Dialogisk og refleksiv praksis med fokus på positionering og metaterapeutisk forståelse.

Fagligt indhold

Introduktion til postmoderne teorier, og metoder, herunder den dialogiske, i relation til børn, unge, voksne, familier og mindre grupper samt til de videnskabsteoretiske forståelser de postmoderne teorier bygger på.

Undervisningen består af at træne samtaler med udgangspunkt i postmoderne perspektiver og interventioner.

Endeligt er der på dette modul stort fokus på personlig-professionel udvikling i relation til postmoderne position og etik.

Udbytte

Den studerende vil efter modulet have opnået viden, færdigheder og kompetencer i refleksiv praksis inden for postmoderne terapiretninger og metoder. Herunder de postmoderne praksissers indflydelse  på familieterapi og relationel praksis.

Med afsæt i disse kan den studerende selvstændigt igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser i arbejdet med børn, unge, voksne, familier eller mindre grupper og hertil udvikle egen evne til videreudvikling af egen praksis og fællesfaglig udvikling.

Målgruppen

Kurset er for dig der er pædagog, lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller fra lignende faggruppe.

Du skal ønske at kvalificere dig yderligere til relationelt arbejde såsom f.eks. familieterapi, familiebehandling, special lærer funktioner, specielle pædagogiske funktioner og lignende.

Funktioner der målretter sig arbejdet med familier, børn og unge, hvor der er et fokus på relationelle problematikker.

Jacob Cilius Lektor, studieleder og Professional doctorate studerende
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb