Rehabilitering hos ældre med skrøbelighed og multisygdom

Diplommodul

Arbejder du omkring borgere/ældre med skrøbelighed og multisygdom – og disse behov for rehabilitering på tværs af sygepleje- og terapeutfaglighed.

På modulet styrkes forståelsen for faglige og tværfaglige data, vurderinger og beslutninger i relation til de komplekse problemer hos denne gruppe. Og gruppens behov for tværgående tilgang til sygeplejefaglig og terapeutfaglig rehabiliteringsindsats.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Rehabilitering hos ældre med skrøbelighed og multisygdom

Fagligt indhold

På modulet arbejdes med rehabilitering hos ældre med skrøbelighed i helbred, multisygdom, almen svækkelse og sårbar livssituation. Modulet er tværprofessionelt og tager afsæt i deltagernes erfarne praksis.

Du får viden om

Den samfundsmæssige betydning af flere ældre/borgere, som lever med skrøbelighed og multisygdom.  Det nære sundhedsvæsen er rammen omkring denne gruppe og indebærer flere og langt mere komplekse opgaver i det kommunale sundhedsvæsen.

Vi dykker ned i denne kompleksitet, som stiller krav til både professionelle omsorgs- og relations kompetencer, høj klinisk faglighed og organisatorisk sammenhæng, herunder koordinering og samarbejde på tværs af lovområder, fag, funktioner og sektorer

Vi udfolder disse faglige krav og stiller skarpt på sygeplejerskers faglige afsæt og kobler til fysio- og ergoterapeutiske afsæt i rehabiliteringsindsatser Vi arbejder med de forskellige roller og positioner, herunder klinisk lederskab og faglig ledelse.

Der er knyttet mange forventninger til ældre området og vi inddrager risiko for belastninger og hvordan omsorgstræthed og forråelse kan imødegås.

Udbytte

Efter Rehabilitering skrøbelige, multisyge ældre, kan du anvende viden om, analysere og lede/facilitere faglig refleksion. Som hjælper til at træffe og fagligt begrunde beslutninger i forbindelse med rehabiliteringsindsatser til den enkelte borger, samt til klinisk ledelse af borgers forløb og af tilhørende faglighed.

Irmgard Birkegaard Sundhedsfaglig konsulent
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb