Rehabilitering i beskæftigelses-indsatsen

Diplommodul

På modulet lærer du om teoretiske og metodiske kompetencer i rehabilitering med bilk for tværfaglig samarbejde samt tilrettelæggelse og koordinering af forløb for personer med nedsat arbejdsevne og behov for rehabilitering generelt.

Tilmeld modul

Formålet med Diplomuddannelsen i beskæftigelse er at kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for beskæftigelsesindsatsten samt at give dig mulighed for at udvikle din egen praksis. Du bliver kvalificeret til selvstændigt at indgå i tværgående samarbejde med virksomheder, institutioner, forvaltninger, m.v.

Modulet kan rekvireres som skræddersyet forløb, hvor vi tager afsæt i jeres lokale ønsker og behov. Kontakt uddannelsesansvarlig konsulent Maja Tommerup Kleiner, mlkl@ucl.dk – 51 70 76 29, og hør nærmere.

Fagligt indhold og udbytte

Efter modulet er du bl.a. bedre i stand til

  • selvstændigt at indgå i og udvikle indsatsen i et tværprofessionelt samarbejde
  • at reflektere over din egen praksis og over relationer til borgeren og andre samarbejdspartnere
  • at mestre den motiverende og resultatskabende samtale med borgeren
  • at mestre dialogen med virksomhederne og understøtte virksomhedens relation til borgeren i en virksomhedsrettet forløb.

Niveau

Modulet er et valgfrit modul på diplomuddannelsen i Beskæftigelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder inden for beskæftigelsesområdet.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Konsulent Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner, uddannelsesansvarlig Arbejder med dialog, netværk, kompetencer og organisationer

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb