Diplomuddannelse i Beskæftigelse

Diplomuddannelse

Vil du styrke dine kompetencer i at arbejde inden for beskæftigelsesområdet med at hjælpe ledige, sygemeldte og udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet? 

Diplomuddannelsen i Beskæftigelse er en praksisnær uddannelse med fokus på, hvordan du kan kvalificere, vidensunderbygge og udvikle egen praksis i samarbejde med kollegaer, ledere og samarbejdspartnere.

Vi tilrettelægger og udbyder kompetence- og praksisudviklingsforløb med afsæt i din konkrete efterspørgsel. 

Med diplomuddannelse i Beskæftigelse får du:

  • kompetencer til at varetage forskellige funktioner og håndtere komplekse problemstillinger i beskæftigelsesindsatsen
  • viden om teori, metode og praksis på det beskæftigelsepolitiske forvaltningsområde
  • redskaber til at strukturere egen læring og varetage opgaver vedrørende udvikling og implementering på din arbejdsplads
  • færdigheder, metoder og redskaber til arbejdet med forskellige målgrupper på beskæftigelsesområdet
  • kompetencer til selvstændigt og professionelt at kunne indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Beskæftigelse er målrettet nuværende og kommende medarbejdere inden for beskæftigelsesområdet herunder sagsbehandlere, jobkonsulenter og rådgivere i jobcentre, tilbud, a-kasser og fagforeninger.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Fælles for alle modulforløb ved uddannelsen er, at der er samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Der lægges således vægt på, at den studerendes erfaring inddrages i undervisningen.

Undervisningsformerne vil blive tilrettelagt i forhold til de forskellige fagmodulers indhold, samt de studerendes erfaring og forudsætninger. Der arbejdes med at udvikle de studerendes faglige og personlige kompetencer ved for eksempel studenteroplæg i undervisningen, studie- og diskussionsgrupper, praktiske øvelser m.v.

Hele uddannelsen eller enkelte moduler kan også tilrettelægges specielt til din arbejdsplads, så uddannelsen adresserer jeres specifikke behov. Dette kan også opnås ved at flere arbejdspladser, fx jobcentre, slår sig sammen.

Vil du vide mere om mulighederne for et skræddersyet forløb til din organisation eller arbejdsplads, kan du kontakte studiesekretær Susanne Fallesen

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Moduler og opbygning

25 ECTS Obligatoriske moduler
20 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Diplomuddannelse i Beskæftigelse omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (tre obligatoriske og to valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

De valgfrie moduler kan bestå af uddannelsens valgfrie moduler eller moduler fra andre diplomuddannelser (op til 10 ECTS).

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år eller på fuldtid på et år.

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder