Sikkerhed

Diplommodul

Vil du arbejde med sikkerhedsanalyse, løsningsforslag og handlingsplaner, så du kan forestå implementering af løsninger og deltage i den løbende forvaltning?
Det kan du efter diplommodulet Sikkerhed!

 

Tilmeld

Stå for software-sikkerheden i din virksomhed!

Fagligt indhold

På modulet Sikkerhed kommer du til at arbejde med:

  • operativsystem-sikkerhed, hvor du lærer om adgangskontrol og vedligeholdelse
  • sikkerhedsteknikker, herunder de kryptografiske principper
  • trådløs sikkerhed, så du kan identificere trusler og problemer omkring trådløs kommunikation
  • firewalls med fokus på applikationsfirewalls og filterroutere
  • applikationssikkerhed, herunder trusler og implementering af løsninger.

Udbytte

Du bliver i stand til at redegøre for sikkerhedstrusler og sikkerhedsteknikker, hvorefter du bl.a. kan udarbejde planer for fysisk sikkerhed, backup strategier og kontrolmekanismer.

Du udvikler dine kompetencer inden for sikkerhedsområdet, så du bliver i stand til at identificere fremtidens trusler, produkter og teknikker til gavn for din virksomhed.

Niveau

Sikkerhed introducerer dig til de grundlæggende principper for sikkerhedsanalyse med fokus på løsningsforslag og handlingsplaner.

Modulet hører under diplomuddannelse Softwareudvikling, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, som vil fokusere på sikkerheden i din virksomhed og opdatere din viden om sikkerhedsteknikker.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb