Systemisk teori og praksis

Diplommodul

På dette modul introduceres der til systemisk videnskabsteori, kommunikationsforståelse og praksis. Modulet beskæftiger sig med cirkulære processer blandt børn, unge, familier og voksne og hvordan praktikere vha. et fokus på kontekst i stedet for individ, kan hjælpe udsatte målgrupper

Datoer og tilmeld

Systemisk teori, videnskabsteori og praksis, samtaleteknik og fokus på cirkulære processer

Fagligt indhold

Introduktion til systemiske teorier og metoder i relation til børn, unge, voksne, familier og mindre grupper samt til de videnskabsteoretiske forståelser systemiske teori bygger på.
Undervisningen består desuden af træning i systemiske samtaler og interventioner og med fokus på personlig-professionel udvikling i relation til terapeutisk positionering og etik.

Udbytte

Efter modulet har du blandt andet:
Viden om systemisk teori og praksis, samt sammenhængen til videnskabsteoretiske refleksioner.
Færdigheder i at anvende systemiske samtaleværktøjer samt vurdere problemstillinger og formidle med udgangspunkt i systemisk tilgang.
Kompetencer til selvstændigt at arbejde med afsæt i systemisk teori og praksis samt være bevidst om selvrefleksive processer og videreudvikling af egen praksis.

Målgruppen

Kurset er for dig der er pædagog, lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller fra lignende faggruppe. Du skal ønske at kvalificere dig yderligere til relationelt arbejde såsom f.eks. familieterapi, familiebehandling, special lærer funktioner, specielle pædagogiske funktioner og lignende. Funktioner der målretter sig arbejdet med familier, børn og unge, hvor der er et fokus på relationelle problematikker.

Jacob Cilius Lektor, studieleder og Professional doctorate studerende
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb