Teorier og modeller for kommunikation

Diplommodul

Vi har på tværs af områderne sundhed, socialt arbejde og pædagogik udviklet en ny tværprofessionel udgave af kommunikationsmodulet.
Gennem dialog om udfordringer fra praksis og problemstillinger, der angår kommunikation får du styrket din evne til at håndtere kommunikation på tværs af professionelle faggrænser og til kompetent at indgå i udviklings- og forandringsprocesser.

Se datoer

Forstå kommunikationen som kontekst-, situations- og relationsafhængig!

Fagligt indhold 

Med viden om kommunikation, konfliktteori og forskellige konfliktløsningsmodeller får du en større indsigt i forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder i relation til social arbejdspraksis.

Du får viden om:

  • kommunikationsteorier og metoder i socialt arbejde, herunder sociologiske og psykologiske perspektiver på kommunikation
  • metoder til analyse af kommunikation og konflikt
  • planlægning, udvikling og evaluering af din professionelle kommunikation, herunder kommunikation i samarbejdsrelationer.

Udbytte

Efter Teorier og modeller for kommunikation kan du anvende teori og metode i relation til komplekse praktiske problemstillinger inden for kommunikation og konfliktløsning og deraf igangsætte og støtte kommunikative forandrings- og udviklingsprocesser.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Teorier og modeller for kommunikation er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb