Den sociale diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Med en social diplomuddannelse får du opdateret din socialfaglige viden samt skærpet dine evner til at analysere og reflektere over de udfordringer, du møder på dit daglige arbejde. Ligeledes vil du blive i stand til at analysere sociale indsatsområder og social praksis på baggrund af viden om samfundsforhold og forandringsprocesser.

Læs en social diplomuddannelse og gør en forskel for udsatte borgere

Med en social diplomuddannelse får du opdateret din socialfaglige viden, og skærper din evne til at analysere, og reflektere over de udfordringer, du møder i dit daglige arbejde. Ligeledes vil du blive i stand til at analysere sociale indsatsområder og social praksis på baggrund af viden om samfundsforhold og forandringsprocesser.   

Du vil under uddannelsen komme til at arbejde med aktuelle socialfaglige temaer, teorier, metoder og redskaber, som er med til at forbedre dine faglige og personlige kompetencer inden for dit arbejdsområde.

Derudover vil du i løbet af uddannelsen arbejde med sammenkoblingen af videnskabelige analyser og praktisk socialt arbejde, som bl.a. vil øge dine kompetencer inden for organisering af projekt- og udviklingsarbejde, samt styrke din evne til at arbejde med evaluering, dokumentation og kvalitetssikring.

Ligeledes vil du få indblik i nye perspektiver på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. 

Tag en hel socialfaglig diplomuddannelse 

Den sociale diplomuddannelse er på 60 ECTS. Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, ligger inden for den valgte retning, hvor du frit kan vælge mellem flere moduler. To moduler er obligatoriske: Videnskabsteori og socialt arbejde (10 ECTS) og Undersøgelses- og udviklingsarbejde (5 ECTS).

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt (15 ECTS). Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og fuldtid på et år. Afsluttet uddannelse giver dig ret til at bruge betegnelsen Diplom i Socialt arbejde (Soc.d) eller på engelsk Diploma of Social Work.

Retninger på den sociale diplomuddannelse 

På UCL kan du vælge hvilken retning din uddannelse skal have. Du har bl.a. mulighed for at vælge mellem følgende retninger:

Derudover består uddannelsen af:  

  • To obligatoriske moduler 
  • Valgfri eller retningsspecifikke moduler 
  • Et afgangsprojekt 

Den sociale diplomuddannelse er på 60 ECTS. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Målgruppe 

Diplomuddannelsen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for det sociale område, eksempelvis socialrådgivere, pædagoger, lærer, børnerådgivere, sygeplejerske og ergoterapeuter.

Job og videreuddannelse

Når du er færdig med Den sociale diplomuddannelse, bliver du bl.a. i stand til at varetage udviklingsopgaver inde for det socialfaglige område, herunder fagligt at begrunde teorier, indsatser og metoder på det sociale område og at omsætte disse ind i det monofaglige arbejde og tværprofesionelle samarbejde.

Ønsker du at videre uddanne dig efter Den sociale diplomuddannelse, kan du læse en relevant masteruddannelse, du kan eksempelvis læse en master i udsatte børn og unge eller en master i rehabilitering.

Fag

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, udgøres af moduler du kan vælge imellem.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

 

Pris

Prisen for hele uddannelsen inkl. supervision er ca. 100.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat, kan du søge tilskud op til 25.000 kr. Tjek om din fagforening er en del af samarbejdet og ansøg på

Du kan få op til 10.000 kroner om året til diplomuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er i job
  • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder