Den sociale diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Med en social diplomuddannelse får du opdateret din socialfaglige viden samt skærpet dine evner til at analysere og reflektere over de udfordringer, du møder på dit daglige arbejde.

Ligeledes vil du blive i stand til at analysere sociale indsatsområder og social praksis på baggrund af viden om samfundsforhold og forandringsprocesser.

Læs en social diplomuddannelse og gør en forskel for udsatte borgere

Med en social diplomuddannelse får du opdateret din socialfaglige viden, og skærper din evne til at analysere, og reflektere over de udfordringer, du møder i dit daglige arbejde. Ligeledes vil du blive i stand til at analysere sociale indsatsområder og social praksis på baggrund af viden om samfundsforhold og forandringsprocesser.   

Du vil under uddannelsen komme til at arbejde med aktuelle socialfaglige temaer, teorier, metoder og redskaber, som er med til at forbedre dine faglige og personlige kompetencer inden for dit arbejdsområde.

Derudover vil du i løbet af uddannelsen arbejde med sammenkoblingen af videnskabelige analyser og praktisk socialt arbejde, som bl.a. vil øge dine kompetencer inden for organisering af projekt- og udviklingsarbejde, samt styrke din evne til at arbejde med evaluering, dokumentation og kvalitetssikring.

Ligeledes vil du få indblik i nye perspektiver på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. 

Tag en hel socialfaglig diplomuddannelse 

Den sociale diplomuddannelse er på 60 ECTS. Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, ligger inden for den valgte retning, hvor du frit kan vælge mellem flere moduler. To moduler er obligatoriske: Videnskabsteori og socialt arbejde (10 ECTS) og Undersøgelses- og udviklingsarbejde (5 ECTS).

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt (15 ECTS). Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og fuldtid på et år. Afsluttet uddannelse giver dig ret til at bruge betegnelsen Diplom i Socialt arbejde (Soc.d) eller på engelsk Diploma of Social Work.

Retninger på den sociale diplomuddannelse 

På UCL kan du vælge hvilken retning din uddannelse skal have. Du har bl.a. mulighed for at vælge mellem følgende retninger:

Målgruppe 

Diplomuddannelsen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for det sociale område, eksempelvis socialrådgivere, pædagoger, lærer, børnerådgivere, sygeplejerske og ergoterapeuter.

Job og videreuddannelse

Når du er færdig med Den sociale diplomuddannelse, bliver du bl.a. i stand til at varetage udviklingsopgaver inde for det socialfaglige område, herunder fagligt at begrunde teorier, indsatser og metoder på det sociale område og at omsætte disse ind i det monofaglige arbejde og tværprofesionelle samarbejde.

Ønsker du at videre uddanne dig efter Den sociale diplomuddannelse, kan du læse en relevant masteruddannelse, du kan eksempelvis læse en master i udsatte børn og unge eller en master i rehabilitering.

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

Moduloversigt

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den diplomuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder