Den sociale diplomuddannelse

Med en social diplomuddannelse får du opdateret din socialfaglige viden samt skærpet dine evner til at analysere og reflektere over de udfordringer, du møder på dit daglige arbejde. Ligeledes vil du blive i stand til at analysere sociale indsatsområder og social praksis på baggrund af viden om samfundsforhold og forandringsprocesser.

Få den nyeste viden inden for de sociale fagområder 

Du vil under uddannelsen komme til at arbejde med aktuelle socialfaglige temaer, teorier, metoder og redskaber, som er med til at forbedre dine faglige og personlige kompetencer inden for dit arbejdsområde. Derudover vil du i løbet af uddannelsen arbejde med sammenkoblingen af videnskabelige analyser og praktisk socialt arbejde, som bl.a. vil øge dine kompetencer inden for organisering af projekt- og udviklingsarbejde, samt styrke din evne til at arbejde med evaluering, dokumentation og kvalitetssikring. Ligeledes vil du få indblik i nye perspektiver på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Tag en hel socialfaglig diplomuddannelse 

Den sociale diplomuddannelse er på 60 ECTS. Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, ligger inden for den valgte retning, hvor du frit kan vælge mellem flere moduler. To moduler er obligatoriske: Videnskabsteori og socialt arbejde (10 ECTS) og Undersøgelses- og udviklingsarbejde (5 ECTS). Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt (15 ECTS). Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og fuldtid på et år. Afsluttet uddannelse giver dig ret til at bruge betegnelsen Diplom i Socialt arbejde (Soc.d) eller på engelsk Diploma of Social Work.

Retninger på den sociale diplomuddannelse 

På UCL kan du vælge hvilken retning din uddannelse skal have. Du har bl.a. mulighed for at vælge mellem følgende retninger:

Den sociale diplomuddannelse er på 60 ECTS. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, udgøres af moduler du kan vælge imellem.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

Målgruppe 

Diplomuddannelsen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for det sociale område, eksempelvis socialrådgivere, pædagoger, lærer, børnerådgivere, sygeplejerske og ergoterapeuter.

Job og videreuddannelse

Når du er færdig med Den sociale diplomuddannelse, bliver du bl.a. i stand til at varetage udviklingsopgaver inde for det socialfaglige område, herunder fagligt at begrunde teorier, indsatser og metoder på det sociale område og at omsætte disse ind i det monofaglige arbejde og tværprofesionelle samarbejde.

Ønsker du at videre uddanne dig efter Den sociale diplomuddannelse, kan du læse en relevant masteruddannelse, du kan eksempelvis læse en master i udsatte børn og unge eller en master i rehabilitering.

Styr samarbejdet mellem borgerne og deres netværk

Ved at udvikle jeres kompetencer, kan I forbedre arbejdet med borgerens sociale netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder. Borgerens sociale netværk kan nemlig med fordel anvendes som en ressource i forhold til de hverdagsudfordringer og komplekse problemstillinger, der kan opstå. 

Formålet med uddannelsen er at styrke jeres viden, forståelse og færdigheder i forbindelse med det at beskæftige sig med dialogisk og refleksiv praksis, hvor man tager udgangspunkt i borgerens dagsorden og ønske omkring samspil, samarbejde og samtaler.