Udvalgt teori og metode inden for familieterapi og relationel praksis

Diplommodul

På modulet i kunstterapi vil du blive præsenteret for en bred vifte af kunstterapeutiske teorier og metoder, der udvider din faglige værktøjskasse.

 

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

På modulet introduceres du for teorier og metoder, der anvendes i relation til børn, unge, voksne, familier og mindre grupper. Vi udforsker også den teoretiske baggrund for disse tilgange og deres praktiske anvendelse. Gennem undervisning og træning udvikler du dine færdigheder i kunstterapeutiske samtaler, samtidig med at du dykker ned i din egen personlige og professionelle udvikling.

Udbytte


Efter modulet vil du have opnået en dybdegående forståelse for kunstterapi, relevansen af fænomenologiske, klientcentrerede, psykodynamiske og eksistentielle teorier og metoder. Du vil være rustet til selvstændigt at igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser samt have kompetencer til at kontinuerligt forbedre din praksis og bidrage til fællesfaglig udvikling.

Målgruppen


Kurset henvender sig til dig, der arbejder som pædagog, lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller til dig, som ønsker at styrke dit arbejde inden for det relationelle felt. Det er særligt relevant for dig, der arbejder med familieterapi, familiebehandling, specialpædagogik og lignende områder, hvor fokus ligger på at adressere relationelle udfordringer hos familier, børn og unge.

Jacob Cilius Lektor, studieleder og Professional doctorate studerende
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Folder om Kunstterapi, teori og metode

Datoer og tilmeld

Forløb