Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed

Diplomuddannelse

Vil du være din virksomheds ’Bæredygtighedsagent’ og lære, hvordan du bedst håndterer fremtidens arbejde med bæredygtighed, CO2 regnskab, CSR, cirkulær økonomi og de 17 verdensmål?

Fagligt indhold og udbytte

Hvis du vil være med til at sætte den grønne og bæredygtige omstilling i spil på din arbejdsplads, er dette den helt rigtige uddannelse. Du lærer mere om de krav og muligheder der er, når du skal arbejde med bæredygtighed, både teoretisk og praktisk. Det betyder, at du er med til at lægge skinnerne i din virksomhed, imens vi kører i toget.

Det er vigtigt, at du deltager i denne uddannelse som en medskaber af viden. Det vil sige, at det både er de fagligt dygtige undervisere og dig, som deltager, der er med til at inspirere og komme med nye løsninger. Målet er, at alle deltagere undervejs udvikler virksomhedens arbejde, dokumentation og markedsføring af bæredygtighed.

Du ender med en klar plan for det bæredygtige arbejde fremover, hvor din virksomhed kan leve op til de krav der er fra jeres kunder og samfundet generelt.

Du bliver den bæredygtige agent i din virksomhed, som sikrer at din virksomhed er konkurrencedygtig i fremtiden.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, oplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops og studiekredse, webinarer og online undervisning.

Undervisningen tager udgangspunkt i praksisnærhed. Det er for os altafgørende, at du kan bruge de tillærte teorier i din virksomhed med det samme.

Undervisningsmaterialet er det nyeste på markedet og kan derfor bestå af et mix mellem dansk og engelsk litteratur.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Bæredygtig virksomhed er oplagt for alle, der arbejder med den grønne omstilling i virksomheden - både strategisk, taktisk og operationelt.

Den giver relevante værktøjer og viden til fx indkøbere, produktudviklere, salgs- og markedsføringsmedarbejdere, rådgivere, investorer, shipping- og logistikfolk, fabrikschefer samt personaleledere – eller til dig, der bare vil gøre en bæredygtig forskel.

Fag

Diplomuddannelsen i Bæredygtig virksomhed er en efteruddannelse på niveau med en HD 2. del og en bacheloruddannelse. En hel diplomuddannelse tager typisk 2 eller 3 år.

Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen Merk.d. (bæredygtig virksomhed) og på engelsk Diploma of Business studies (sustainable business). 

Uddannelsen er på 60 ECTS-point, og den er sammensat af 7 fag og et afgangsprojekt: 

Du kan tage hele diplomuddannelsen eller et eller flere enkelte fag som selvstændige, kompetencegivende forløb.

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder