Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed

Diplomuddannelse

Vil du være din virksomheds ’Bæredygtighedsagent’ og lære, hvordan du bedst håndterer fremtidens arbejde med bæredygtighed, CO2 regnskab, CSR, cirkulær økonomi og de 17 verdensmål?

Fagligt indhold og udbytte

Hvis du vil være med til at sætte den grønne og bæredygtige omstilling i spil på din arbejdsplads, er dette den helt rigtige uddannelse. Du lærer mere om de krav og muligheder der er, når du skal arbejde med bæredygtighed, både teoretisk og praktisk. Det betyder, at du er med til at lægge skinnerne i din virksomhed, imens vi kører i toget.

Det er vigtigt, at du deltager i denne uddannelse som en medskaber af viden. Det vil sige, at det både er de fagligt dygtige undervisere og dig, som deltager, der er med til at inspirere og komme med nye løsninger. Målet er, at alle deltagere undervejs udvikler virksomhedens arbejde, dokumentation og markedsføring af bæredygtighed.

Du ender med en klar plan for det bæredygtige arbejde fremover, hvor din virksomhed kan leve op til de krav der er fra jeres kunder og samfundet generelt.

Du bliver den bæredygtige agent i din virksomhed, som sikrer at din virksomhed er konkurrencedygtig i fremtiden.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, oplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops og studiekredse, webinarer og online undervisning.

Undervisningen tager udgangspunkt i praksisnærhed. Det er for os altafgørende, at du kan bruge de tillærte teorier i din virksomhed med det samme.

Undervisningsmaterialet er det nyeste på markedet og kan derfor bestå af et mix mellem dansk og engelsk litteratur.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Bæredygtig virksomhed er oplagt for alle, der arbejder med den grønne omstilling i virksomheden - både strategisk, taktisk og operationelt.

Den giver relevante værktøjer og viden til fx indkøbere, produktudviklere, salgs- og markedsføringsmedarbejdere, rådgivere, investorer, shipping- og logistikfolk, fabrikschefer samt personaleledere – eller til dig, der bare vil gøre en bæredygtig forskel.

Fag

Diplomuddannelsen i Bæredygtig virksomhed er en efteruddannelse på niveau med en HD 2. del og en bacheloruddannelse. En hel diplomuddannelse tager typisk 2 eller 3 år.

Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen Merk.d. (bæredygtig virksomhed) og på engelsk Diploma of Business studies (sustainable business). 

Uddannelsen er på 60 ECTS-point, og den er sammensat af 7 fag og et afgangsprojekt: 

Du kan tage hele diplomuddannelsen eller et eller flere enkelte fag som selvstændige, kompetencegivende forløb.

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring. Adgangskravet er en kort videregående udddannelse og efterfølgende 2 års erhvervserfaring.

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året via Omstillingsfonden.

Konsulent kontakt:

Lars Grøndahl Schou, Chefkonsulent

lagr@ucl.dk, tlf. 29 12 76 75

Sekretær kontakt:

Camilla Andersen, Studieadministrativ medarbejder

caan@ucl.dk, tlf. 21 37 21 30

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder