Fleksibel diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Den fleksible diplomuddannelse er for dig, som ønsker at sammensætte din egen diplomuddannelse, så den matcher udviklingsønsker og mål for dig og din arbejdsplads.

Sammensæt en individuel diplomuddannelse

Du kan sammensætte en fleksibel diplomuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige diplomuddannelser. På den måde kan du skabe et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til dine ønsker for kompetenceudvikling og karriere. 

  • Du kan uddanne dig, så du matcher de kompetencekrav, som din nuværende eller fremtidige arbejdsplads stiller. 

Se alle diplomuddannelser 

Krav om uddannelsesplan 

For at få godkendt en fleksibel diplomuddannelse skal du lave en uddannelsesplan med en af UCL's vejledere. Uddannelsesplanen skal indeholde beskrivelse af dine uddannelsesmål, dine modulvalg og begrundelse for, hvordan de valgte moduler kan kvalificere dig mod dine mål. 

Download skabelon til uddannelsesplan for fleksibel diplomuddannelse

Indhold og niveau

Den fleksible diplomuddannelse omfatter 60 ECTS og indeholder:

  • Moduler, som du kan vælge blandt diplomuddannelsernes moduler
  • Et afgangsprojektmodul, som skal afslutte og samle uddannelsens faglige elementer. 

Du kan læse mere om fleksible forløb i Bekendtgørelse om fleksible forløb.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Søg dispensation fra 6 års reglen

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær
André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder