Ord til handling

Ord til Handling er netværksbaseret ledelsesudvikling for mellemledere i skolen og udviklet i regi af Skolelederforeningen m.fl.

Bliv en del af et netværk, hvor I sammen videndeler, reflekterer og sparrer, og hvor du tilegner dig nye indsigter, forståelser og metoder, der kan tilføre nye dimensioner til din ledelsespraksis. Netværkene dannes på tværs af skoler og kommuner. UCL tilstræber, at du ikke kommer i netværk med medlemmer af dit eget ledelsesteam.  

Netværk for mellemledere i Ord til Handling

Oplever du at sidde alene med både opgaver og uafklarede spørgsmål, der tynger i hverdagen som mellemleder?

Har du mod på at spejle dig og sparre med andre mellemledere inden for skoleledelse i et fortroligt, trygt og magtfrit rum, hvor I sammen med en UCL netværkskonsulent med ben i skoleverdenen, hjælper hinanden med at udvikle jer som ledere?

Ord til Handling er netværksbaseret ledelsesudvikling for mellemledere i skolen og er sat i verden af Skolelederforeningen. Netværket er udviklet på efterspørgsel fra mellemledere og på baggrund af opmærksomhed fra både Lærerkommissionen og Ledelseskommissionen, som har givet udtryk for, at der er behov for videndeling mellem ledere.

Gennem deltagelse i et netværk, hvor man sammen videndeler, reflekterer og sparrer, tilegner man sig nye indsigter, forståelser og metoder, der tilfører nye dimensioner til dig som skoleleder og din ledelsespraksis. Netværkene dannes på tværs af skoler og kommuner.

Der er to typer netværk; Nye Ord til Handling netværk og Eksisterende Ord til Handling netværk.
Du kan læse mere om de to netværk og tilmelde dig herunder. Tilmeldingsfristen er 18. juni 2024. 

Ord til Handling er ideudviklet og gennemført på Fyn, Østjylland og Vestsjælland i samarbejde mellem Skolelederforeningen, Professionshøjskolerne UCL og Absalon samt Reflex, Bragh & Co og med støtte fra A.P. Møller Fonden. UCL samarbejder fortsat med Skolelederforeningen om netværket.

Christel Aulkær Moll Chefkonsulent og lektor, Ledelse og Organisation
Liselotte Schmidt Sekretær

Nye Ord til Handling netværk indeholder udover netværksmøder også hele netværksdage hvor I sammen klædes på til at deltage i de refleksive netværk.

Som deltager i Nye Ord til Handling netværk får du:

4 netværksmøder i alt:

 • 2 hele netværksdage incl. netværksmøde á 3 timer, som afholdes på UCL (møde 1 og 3)
 • 2 netværksmøder á 3 timer, som afholdes på skolerne (møde 2 og 4)

Indhold på netværksdagene

 • Korte og praksisrelaterede oplæg
 • Præsentation og anvendelse af konkrete modeller og metoder, til bl.a. netværkets refleksive dialoger
 • Etablering og praktisk understøttelse af netværkene

Netværksmøderne

 • Ledes af UCL netværkskonsulent
 • Planlægges i en dialog mellem UCL netværkskonsulent og vært
 • Faciliteret erfaringsudveksling og videndeling fra egen praksis
 • Faciliterede refleksive samtaler mellem deltagerne
 • Faciliteret evaluering

Detaljer

Pris: 9000 kr. pr. person for deltagelse i Nye Ord til Handling netværk med 6-8 deltagere i skoleåret 2024/2025. Prisen er plus moms.

Målgruppe: Mellemledere i grundskolen (viceskoleledere, souschefer, og afdelingsledere)

Netværksmøderne foregår som udgangspunkt hos jer på skolerne, men kan også afholdes på UCL efter aftale.

Datoer for netværksmøderne fastsættes af jeres UCL netværkskonsulent.

Tilmeld dig her

Eksisterende Ord til Handling netværk

Sidder du allerede i et Ord til Handling netværk og kunne du godt tænke dig fortsat facilitering af netværksmøderne? Så tilmeld dig Eksisterende Ord til Handling netværk.

Som deltager i Eksisterende Ord til Handling netværk får du:

4 netværksmøder á 3 timer, som afholdes på skolerne

Netværket indeholder

 • Formøde mellem vært og UCL netværkskonsulent, hvor I sammen planlægger netværksmødet
 • En faciliteret refleksiv samtale mellem netværksdeltagerne
 • Eventuel faglig inspiration for netværkets drøftelser

Detaljer

Pris: 4500 kr. pr. person for facilitering af fire netværksmøder i skoleåret 2024/2025

Netværksmøderne foregår som udgangspunkt hos jer på skolerne, men kan også afholdes på UCL efter aftale.

Datoer for netværksmøderne fastsættes af jeres UCL netværkskonsulent.

Tilmeld dig her