Ord til handling

Ord til Handling er netværksbaseret ledelsesudvikling for mellemledere i skolen og udviklet i regi af Skolelederforeningen m.fl.

Bliv en del af et netværk, hvor I sammen videndeler, reflekterer og sparrer, og hvor du tilegner dig nye indsigter, forståelser og metoder, der kan tilføre nye dimensioner til din ledelsespraksis. Netværkene dannes på tværs af skoler og kommuner.

Tilmelding for skoleåret 2024/2025 åbner i marts 2024

Netværk for mellemledere i Ord til Handling

Oplever du at sidde alene med både opgaver og uafklarede spørgsmål, der tynger i hverdagen som mellemleder?

Har du mod på at spejle dig og sparre med andre mellemledere inden for skoleledelse i et fortroligt, trygt og magtfrit rum, hvor I sammen med en ledelseskonsulent med ben i skoleverdenen fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hjælper hinanden med at udvikle jer som ledere?

Ord til Handling er netværksbaseret ledelsesudvikling for mellemledere i skolen og er sat i verden af Skolelederforeningen. Netværket er udviklet på efterspørgsel fra mellemledere og på baggrund af opmærksomhed fra både Lærerkommissionen og Ledelseskommissionen, som har givet udtryk for, at der er behov for videndeling mellem ledere.

Gennem deltagelse i et netværk, hvor man sammen videndeler, reflekterer og sparrer, tilegner man sig nye indsigter, forståelser og metoder, der tilfører nye dimensioner til dig som skoleleder og din ledelsespraksis. Netværkene dannes på tværs af skoler og kommuner.

Som deltager i et Ord til Handling netværk får du:

 • 4 netværksmøder i alt:
  • 2 hele netværksdage incl. netværksmøde á 3 timer holdes på UCL (møde 1 og 3)
  • 2 netværksmøder á 3 timer holdes på skolerne (møde 2 og 4)

Indhold på netværksdagene

 • Korte og praksisrelaterede oplæg om netværksdannelse, psykologisk tryghed, langtidsholdbarhed og mellemlederens særlige rolle, ledelsesteamet som sparrings- og forankringspart og organisatorisk forankring på egen skole
 • Præsentation og anvendelse af konkrete modeller og metoder, bl.a. til netværkets refleksive dialoger
 • Etablering og understøttelse af netværkene

Netværksmøderne

 • Planlægges i en dialog mellem netværksfacilitator og vært – og sammen udarbejder man en dagsorden
 • Ledes af netværksfacilitator
 • Faciliteret erfaringsudveksling og videndeling fra egen praksis
 • Faciliterede refleksive samtaler mellem deltagerne
 • Faciliteret evaluering

Detaljer

Pris: 8500 kr. pr. person for facilitering af fire netværksmøder med 6-8 deltager i skoleåret 2023/2024. Prisen er plus moms. 

Målgruppe: Mellemledere i grundskolen (viceskoleledere, souschefer, og afdelingsledere)

Netværksmøderne foregår som udgangspunkt hos jer på skolerne, men kan også afholdes på UCL efter aftale.

Datoer for netværksmøderne aftaler I med den UCL konsulent, der tilknyttes netværket.

Fynske netværk for mellemledere i Ord til Handling

Kunne du godt tænke dig fortsat facilitering af netværksmøderne i Ord til Handling? Og har du været glad for at være i et magtfrit rum og have ligestillede at spejle dig i og sparre med? Så tilmeld dig fortsat facilitering af Ord til Handling netværket, hvor I i et fortroligt og trygt rum og sammen med en ledelseskonsulent fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, kan hjælpe hinanden med at udvikle jer som ledere.

Du får:

 • Dialog mellem mødernes vært og facilitator om understøttelse af mødeindkaldelse og dagsorden
 • En faciliteret refleksiv samtale mellem netværksmedlemmerne
 • Præsentation og anvendelse af diverse modeller og faglig inspiration for netværkets drøftelser
 • Planlægning og skinnelægning for næste netværksmøde

Detaljer

Pris: 4000 kr pr. person for facilitering af fire netværksmøder i skoleåret 2023/2024

Netværksmøderne foregår som udgangspunkt hos jer på skolerne, men kan også afholdes på UCL efter aftale.

Datoer for netværksmøderne aftaler I med jeres UCL konsulent, når I alle har tilmeldt jer.

Ord til Handling er ideudviklet og gennemført på Fyn, Østjylland og Vestsjælland i samarbejde mellem Skolelederforeningen, Professionshøjskolerne UCL og Absalon samt Reflex, Bragh & Co og med støtte fra A.P. Møller Fonden. UCL samarbejder fortsat med Skolelederforeningen om netværket.

Christel Aulkær Moll Chefkonsulent og lektor, Ledelse og Organisation
Liselotte Schmidt Sekretær