Sammenlign uddannelsestyperne

Her kan du læse om de forskellige typer af efter- og videreuddannelser, vi tilbyder.

Akademiuddannelser

Kompetencegivende videreuddannelse for personer med en erhvervs- eller gymnasial uddannelse og 2 års praksiserfaring.

Moduler
En akadamiuddannelse består af obligatoriske og valgfrie moduler.

Diplomuddannelser

Kompetencegivende videreuddannelse for personer med en videregående uddannelse og 2 års praksiserfaring.

Moduler
En diplomuddannelse består af obligatoriske og valgfrie moduler.

Øvrige uddannelser

Undervisningsfag
Forløb i flere udgaver, der i henhold til folkeskolereformen giver folkeskolelærere undervisningskompetence i fag, de underviser i.

Specialuddannelser
Specialuddannelse for sygeplejersker med dansk autorisation og mindst 2 års praksiserfaring.

Kunstterapiuddannelsen
Psykoterapi og psykologiske teorier og metoder, der kan relateres til den kunstterapeutiske proces og at træne de studerende i kunstterapeutisk praksis.

Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator