Begynderskrivning og børnestavning på 0.-2. klassetrin

Kursus

På dette kursus vil der være fokus på progressionen i henholdsvis stave- og skriveudvikling, så du kan se den røde tråd i hver enkelt elevs stave- og skriveudvikling.

Datoer og tilmeld

Begynderskrivning og børnestavning som en naturlig del af hverdagen

Fagligt indhold

På dette kursus vil der være fokus på progressionen i henholdsvis stave- og skriveudvikling, så du kan se den røde tråd i hver enkelt elevs stave- og skriveudvikling.

Vi går i dybden for at forstå forskellen på børnestavning og opdagende skrivning.

Det faglige indhold er følgende:

  • Hurtig bogstavgennemgang
  • Børnestavning
  • Opdagende skrivning
  • Skriverammer
  • Skrivestrategier
  • Stilladsering

Udbytte

Efter kurset vil du stå med en masse konkrete ideer, som du kan tage med hjem og bruge direkte i din undervisning, så du let kan kvalificere din nuværende stave- og skriveundervisning.

Du vil i vid udstrækning kunne se, hvordan du kan inddrage både børnestavning og opdagende skrivning i mere legende aktiviteter, i værksteder, i hverdagsaktiviteter osv. På den måde bliver stave- og skriveundervisning en helt naturlig del af din daglige undervisning.

Du får også alle begrundelserne for, hvorfor dine elever skal arbejde med børnestavning og opdagende skrivning, så du kan stå stærkere rent fagligt, men også så du kan begrunde elevernes arbejde over for f.eks. forældre.

Målgruppen

Kurset er for dig, der har ansvar for stave- og skriveundervisningen i 0. – 2. klasse

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. Kaffe/the og kage.

Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb