Børnehaveklassens dag 2024

Kursus

Vi slår endnu engang dørene op til en forrygende og faglig festdag, hvor arbejdet i børnehaveklassen er sat på dagsordenen. Du vil få ny viden, inspiration i praksisnære workshop og møde forlagsudstillere.

 

Datoer og tilmeld

Onsdag den 30. oktober

Program

Kl. 8.30-9.00
Morgenkaffe og brød

Kl. 9.00 – 9.20
Velkomst v/Louise Duus Skovbjerg, pædagogisk konsulent i CFU, UCL, Center for Undervisningsmidler og morgensang v/Niels Leonhard Rebsdorf, Dansk Sang

Kl. 9.20 – 9.50
Børnehaveklasseledernes opgaver og formål: Deling af viden om praksis og fælles mål v/Anja Bøhnke, læringskonsulent ved Børn og Undervisningsministeriet

Under dette oplæg vil Anja Bøhnke udforske betydningen af børnehaveklasselederens opgaver samt formål for faget. Hun vil facilitere et oplæg, hvor deltagerne får mulighed for at tale sammen, møde nye kolleger og udveksle erfaringer for at forbedre forståelsen og håndteringen af børnehaveklassens opgaver og mål.

Derudover vil der være fokus på Børn og Undervisningsministeriets rolle i at støtte arbejdet i børnehaveklassen, og der vil blive præsenteret en introduktion til, hvordan Børn og Undervisningsministeriets digitale læringsportal emu.dk kan understøtte undervisningen i børnehaveklassen.

Kl. 9.50 – 10.50
Kom med ind i Illustratorens arbejdsværelse v/Charlotte Pardi, Illustrator

Charlotte Pardi er en dansk illustrator, der blandt andet har givet liv til Lille Frøken Pingelpot og Det meget meget MEGET farlige monster. Charlottes tegninger ser ofte ud som om de er rystet lige ud af ærmet – hun tager os med ind i maskinrummet og beskriver den lange og besværlige skitseproces, inden en figur tager form. Med små anekdoter fortæller Charlotte om hvordan hun endte med at blive tegner, om hendes samarbejde med forskellige forfattere, og om hvordan hendes bøger kommer rundt i verdenen, mens hun selv trisser rundt i Birkerød.

Kl. 10.50 – 11.20
Pause og orientering i forlagsmaterialer                

Kl. 11.20 – 12.20
Workshoprunde 1           

Kl. 12.20 – 13.30
Frokost        

Kl. 13.30 – 14.30
Workshoprunde 2           

Kl. 14.30 – 14.50
Kaffe/te og kage

Kl. 14.50 – 15.50
Klasseledelse i praksis værktøjer og greb til involverende undervisning v/Nanna Paarup og Søs Rask Andresen

Søs Rask Andresen og Nanna Paarup har siden 2007 drevet www.skolekonsulenter.dk og har blandt andet udgivet bogserien ”Værktøjer til klasseledelse”, der består af seks titler. De har holdt både workshops, oplæg og skrevet artikler til børnehaveklasseledere, samt givet sparring og feedback efter observation af undervisning.

De er eksemplariske i deres tilgang og byder på en bred vifte af konkrete værktøjer og greb til at involvere og engagere alle elever. Det er op af stolene, ud på gulvet, så der kan bygges bro til egen undervisning.

Kl. 15.50 – 16.00
Afrunding af dagen v/Louise Duus Skovbjerg, pædagogisk konsulent, UCL, Center for Undervisningsmidler

Workshop
Husk at angive 2 workshopønsker


At lykkes er at turde – om billedkunst og mod
v/Line Frøslev, Billedkunstner og kunstformidler

"At lykkes er at turde" er nøgleordene i den eksperimenterende og legende tilgang til billedkunst, som Line Frøslev introducerer på workshoppen. Gennem et inspirerende oplæg gives konkrete idéer til lettilgængelige, sjove og lærerige små billedkunstprojekter som fokuserer mere på fordybelsen og den undersøgende proces end på det færdige produkt. Alt sammen med henblik på at styrke børnenes mod og nysgerrighed. Undervejs bliver der mulighed for at prøve et par af idéerne af i praksis. Husk forklæde.

Line Frøslev er billedkunstner, kunstformidler og forfatter til bøgerne Boost din Billedkunst (Gyldendal 2020) og Lines Billedskole (Gyldendal 2021) Se evt. mere om Line Frøslev på www.linefroeslev.dk og linefroeslev.blogspot.com


Playful Learning
v/Lajla Vest Fuglsang

Playful learning er en tilgang til undervisning og læring, der kombinerer legens glæde og kreativitet med faglige mål. Kendetegnet er åbne og udforskende aktiviteter, der fremmer en dybere forståelse af et fagligt indhold og skaber engagerende læringsoplevelser.

Med denne workshop får du inspiration til, hvordan du kan inddrage klasselokalet og samtidig turde have “kaos” i lokalet.


Vilde eventyr – leg og motorik, der sætter børnehaveklassen i bevægelse
v/ Andreas Bolding Christensen, Lektor, UCL, Læreruddannelsen

Workshoppen handler om, hvordan du kan integrere bevægelse og leg i arbejdet med børnehaveklassens kompetenceområder. Vi vil præsentere et konkret undervisningsmateriale, som er bygget op ud fra en narrativ tilgang med bevægelsesfortællinger og dertilhørende bevægelseslege. Vi vil give konkrete eksempler på, hvordan materialet kan sættes i spil med børnene og formidle de erfaringer, som vi har fået i udviklingen og afprøvningen af undervisningsmaterialet.

Hvad får du ud af at deltage? Et konkret undervisningsmateriale, der kan hjælpe med at udvikle din pædagogiske praksis, hvor bevægelse og leg fremmer elevernes motoriske udvikling og aktive deltagelse i skolens fællesskab og læringsprocesser.


Talforståelse er alfa og omega for en god start på matematikken
v/Rikke Schnedler Teglskov Kristensen, konsulent, UCL, Center for Undervisningsmidler

I denne workshop vil vi se på, hvad begrebet talforståelse dækker over i den matematiske opmærksomhed for børnehaveklassen. Vi vil gå tæt på forskellen på talfornemmelse og talforståelse, og vi vil se på konkrete eksempler og øvelser fra praksis.

Vi vil også komme ind på, hvad børnehaveklasselederen/læreren(?) kan være opmærksom på, og hvilke faresignaler man bør være opmærksom på, for at kunne spotte og hjælpe elever videre, som viser tegn på en usikker talforståelse.

Workshoppen vil også vise eksempler på gode materialer, man kan låne fra CFUs udlånssamling, som kan støtte arbejdet med talforståelse.


Sprogvurdering i børnehaveklassen - det nye nationale redskab
v/Nina Haselbach, sprogkonsulent, Odense Kommune

Sprog åbner 1000 døre også ind i skolens sociale og faglige fællesskaber, når børnene starter i skole.

Fra august 2024 skal den nye obligatoriske sprogvurdering være med til at kvalificere de beslutninger vi træffer ift. tilrettelæggelse af undervisningen og sprogindsatsen for det enkelte barn i børnehaveklassen.

Sprogkonsulent Nina Haselbach fra Odense Kommune vil på denne workshop tale ind i den nye sprogvurdering; Hvad kan den - og hvad kan den ikke? Nina vil også komme med konkrete eksempler på, hvordan resultater fra sprogvurdering kan læses og omsættes til en sprogpædagogisk praksis både for børn med sprogstøttebehov og for hele årgangen.

 

Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb