CT, strålebiologi & strålebeskyttelse for ansatte på nuklearmedicinsk afdeling og PET

Kursus

Kurset har til formål, at udvikle faglige kompetencer inden for PET- CT, strålebiologi og strålebeskyttelse. Deltagerne tilegner sig en grundlæggende viden inden for CT-teknik gennem teoretisk viden og praktiske øvelser.

 

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Fagligt indhold

 • Grundlæggende fysik
 • Opbygning af en CT-scanner
 • Billeddannelse og parametre
 • Billedkvalitet, herindunder parametrenes indflydelse på billedkvalitet og artefakter
 • Dosis
 • Strålebeskyttelse.

Udbytte

At kursisten tilegner sig:

 • Grundlæggende forståelse for røntgenfysik
 • Grundlæggende forståelse for strålebeskyttelse af patienter og personale i forbindelse med CT og PET-CT undersøgelser
 • Grundlæggende forståelse for billedkvalitet og hvordan denne vurderes kvantitativt og kvalitativt
 • Forståelse for parameterhåndtering ved CT og PET-CT og konsekvenser heraf, i forhold til billedkvalitet og stråledosis til patienten
 • Forståelse for billeddannelsen i CT
 • Forståelse af større komponenters indflydelse på billedkvalitet
 • Grundlæggende viden om de fysiske og biologiske forhold, der danner basis for den danske lovgivning og strålebeskyttelsesprincipper
 • Kritiske kompetencer i relation til anvendelse af ioniserende stråling gennem øvelser og casearbejde
 • Kursisten får mulighed for at undersøge egen praksis i forhold til den gennemgåede teori
 • Kursisten får mulighed for at teste ALARE principper i røntgenlaboratorier i forhold til gældende dansk lovgivning

 

Kurset er inddelt i 3 moduler, som forløber over 9 dage.

 • Modul 1: 18 lektioner
 • Modul 2: 12 lektioner
 • modul 3: 24 lektioner

Målgruppe

Kurset henvender sig til bioanalytikere, læger og sygeplejersker, ansatte på en nuklearmedicinsk afdeling, og som i hverdagen arbejder med CT eller PET-CT. Forudsætninger. Det er en forudsætning, at man har et anatomisk kendskab og kan udpege større strukturer i snitbilleder. Det er ligeledes en forudsætning, at man har kendskab til retninger og planer, der beskriver snitbilledernes placering. Det er vigtigt, at du som deltager før kurset har suppleret med praktikophold og kursus i anatomi, og vi opfordrer desuden deltagerne til at have tilbragt minimum en dag ved PET-CT.

Claus Bjørn Outzen Underviser ved Radiografuddannelsen i Odense
Raheis Rajalingam Underviser ved Radiografuddannelsen i Odense
Helle Littau Nielsen Studiesekretær

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb