Dansk i 1. klasse - Kom godt fra start

Kursus

Har du været væk fra indskolingen en periode eller er du nyuddannet dansklærer? Få din værktøjskasse fyldt op med spændende praksisnær inspiration, samt konkrete værktøjer og skabeloner.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Dagene sætter fokus på sprogarbejde, læsning, opdagende skrivning og evaluering i børnehøjde, samt bevægelse i undervisningen. Du vil blive opdateret på den nyeste viden om elevers læse- og skriveudvikling, således at du kvalificerer dine valg af materialer, metoder, aktiviteter og forløb.

Herudover får du ideer og skabeloner til planlægning af forløb. En mindre del af kurset vil også rette sig mod klasseledelse, hvor du vil få ‘fif og tricks’ til at skabe genkendelige strukturer i klassen.

Stationsundervisning som metode vil også blive præsenteret.

Du vil ligeledes få præsenteret relevante læremidler fra CFU’s samling til brug i din undervisning, og vi hjælper gerne med booking af materialer.

Kursusdage: 
Vejle den 3. og 4. juni 2025 
Odense den 11. og 12. juni 2025

Udbytte

Du får viden om effektiv strukturering af dagligdagen og undervisningen i 1. klasse, inspiration til arbejdet med faget ud fra de fire kompetenceområder, samt kendskab til de nyeste læremidler på området.

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der underviser i dansk 1. klasse.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskolingen | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb