Dansk som andetsprog med brug af co-teaching

Kursus

Kursets har til formål, at deltagerne introduceres til, arbejder med og afprøver co-teaching.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Mål:

Deltagerne opnår færdigheder i - og kompetencer til at tilrettelægge undervisning og læringsaktiviteter på en sådan måde, at alle elever, herunder flersprogede elever, får mulighed for- og udbytte af at deltage i undervisningen.

Indhold:

Det fagspecifikke kursus har følgende indhold:

  • Introduktion til og arbejde med co-teaching
  • Feltet flersprogethed og tilegnelse af flere sprog
  • Elevernes sprog som ressource i læringen
  • Fagenes sprog – Fra hverdagssprog til fagsprog
  • Mundtlighed i undervisningen
  • Læsning på andetsprog
  • Ordforrådstilegnelse og arbejde med ordforråd

Der vil blive lagt vægt på, at undervisningen er dialogisk og præget af en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere samt erfaringsinddragelse og erfaringsudveksling.

På kursusdage vil der typisk være tilrettelagt undervisning, opsamling på afprøvning i praksis, arbejde i grupper samt forberedelse af mellemrumsaktiviteter.

Der undervises i co-teaching-metoder i et dansk som andetsprogsperspektiv, som deltagerne afprøver imellem undervisningsgangene i egen praksis.
Der vil blive inddraget observationer f.eks. gennem video i øvelserne ligesom multimodale medier vil indgå i undervisningen.

Målgruppe:

Kurset tilrettelægges for undervisere/vejledere på social- og sundhedshjælperuddannelserne samt grundforløb 2.

Mette Jul Klitgaard Skovdal, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring samt andetsprogspædagogik
Bettina Skov Halskov Pædagogisk Konsulent for Pædagogisk Læringscenter
Helle Littau Nielsen Studiesekretær

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb