Deltagelsesmuligheder i fællesskaber for alle børn i dagtilbud og SFO

Kursus

Er du medarbejder i dagtilbud og SFO?

Datoer og tilmeld

Målgruppe

Medarbejdere i dagtilbud og SFOFormålBørnesyn og børns perspektiver er et betydningsfuldt bidrag i udviklingen af inkluderende relationer og organiseringer i dagtilbuds- og SFOs hverdagspraksis.

I forløbet vil deltagerne møde forskning, viden samt metoder og modeller til systematisk at arbejde med at udvide forældre og børns deltagelsesmuligheder i læringsmiljøer i dagtilbud. Der vil sættes fokus på hvordan relationer, hverdagens organiseringer, rutiner og det fysiske læringsmiljø har betydning for om børn udvikles, lærer, trives og dannes. Dette i en tæt sammenhæng med det pædagogiske grundsyn som findes i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan

Indhold

Kurset indeholder læringsmål fra modulet Social Inklusion der er et modul fra den pædagogiske Diplomuddannelse.

  • Kan udvikle en inkluderende pædagogik præget af diversitet og deltagelse i fællesskaber
  • Kan inddrage analytiske overvejelser konstruktivt i forhold til udvikling af en inkluderende hverdag og indsatser
  • Kan samarbejde kollegialt gennem brugerinddragelse om strategier og metoder til en inkluderende organisering i hverdagen og indsatser
  • Har viden om inklusion og eksklusion i forskellige kontekster
  • Har viden om inkluderende pædagogik, diversitet, deltagelse og styrkelse af fællesskaber
  • Kan ud fra systematisk iagttagelse og metodisk indsats begrunde udvikling af nye deltagelsesformer og inkluderende pædagogik

Forberedelse og afprøvninger

Mellem kursusdagene, er der praksisafprøvning, observationer/sparring og reflekterende samtaler, som underviserne faciliterer.

Lis Rahbek, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring
Signe Thorhauge, konsulent Underviser bl.a. i social inklusion og pædagogisk psykologi
Hanne Gregersen Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb