Det tænkende klasserum på mellemtrin og udskoling

Kursus

Har du allerede snuset lidt til Det Tænkende Klasserum eller er nysgerrig på at komme i gang?

Datoer og tilmeld

Skab øget tænkelyst hos dine elever!

Fagligt indhold

Vi går på kurset tæt på udvalgte praksisser, som knytter sig til udviklingen af et tænkende klasserum jf. Peter Liljedahl. Fokus er på hvad problemløsning ved vertikale skriveflader kan tilbyde matematikundervisningen og hvordan dette implementeres i din eksisterende undervisning. Der vil derudover være eksplicit fokus på undervisningsdifferentiering og hvordan vi tilgodeser vores lavest præsterende elever. Dagen vil veksle mellem teori og praksis, og som kursist får du i høj grad mulighed for at opleve og øve dig i, hvordan det er at være elev og lærer i et tænkende klasserum.

Udbytte

Du har når dagen er omme:

  • Viden om de rent praktiske greb til at komme i gang med udviklingen af et tænkende klasserum, særligt omkring brug af problemløsningsopgaver og vertikale skriveflader.
  • Forståelse for hvad det vil sige at arbejde med problemløsning, og hvilke faktorer, der støtter dette arbejde, og ikke mindst hvad der kan virke hæmmende.
  • Et konkret bud på, hvordan undervisningsdifferentiering kan se ud i Det Tænkende Klasserum.
  • Et antal udvalgte problemløsningsopgaver med hjem til dine elever, som du selv har gennemarbejdet, og er dermed rustet til at støtte eleverne i deres problemløsningsproces med de rette spørgsmål og løbende udfordringer.

Målgruppen:

Kurset er for dig, der underviser fra 5.-10. klasse, som er nysgerrig på tankerne bag Peter Liljedahls ”Building Thinking Classrooms” og som har mod på at komme i gang i praksis. Du skal have lyst til og mod på at udfordre din lærerrolle og fagsyn på nye måder.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb