Differentieret stationsundervisning på 0.-2. klassetrin

Kursus

Spredningen i elevernes faglige niveau stiller store krav til, hvordan du planlægger en differentieret læse- og skriveundervisning. Bliv klogere på stationsundervisning som metode og få inspiration til kortlægning, organisering, forløb og læremidler fra CFU.

Datoer og tilmeld

Få konkrete værktøjer til, hvordan du differentierer læse- og skriveundervisningen.

Fagligt indhold

På stationerne arbejder vi med fire faglige discipliner: afkodning, sprogforståelse, læse- og skriveudvikling, og vi integrerer også sprogbegejstring, leg og bevægelse. Eftermiddagen byder også på:

  • Kortlægning af elevernes faglige niveau
  • Organisering af stationsundervisning
  • Inspiration til forløb og opgaver i stationerne
  • Hands-on på indholdet i stationerne

Udbytte

Du bliver i stand til at kortlægge elevernes faglige niveau.

Du får viden om stationsundervisning.

Du får ideer til opgaver og aktiviteter knyttet til stationerne.

Målgruppen

Pædagoger og lærere på 0.-2. klassetrin

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

 

Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb