Digitale værktøjer og teknologier i matematikundervisningen 1. - 10. klasse

Kursus

Få inspiration til, hvordan du kan inddrage digitale værktøjer og teknologier for at få eleverne til at tænke mere og være kreative i matematikundervisningen. 

Datoer og tilmeld

Få eleverne til at tænke mere med digitale teknologier

Fagligt indhold 

Paletten af digitale værktøjer og teknologier er bred og spænder fra de typiske matematikværktøjer som regneark, dynamisk geometri og CAS til maker-teknologier og programmeringsværktøjer, der ikke som udgangspunkt er tænkt som matematikværktøjer. Derudover er der mange multimodale produktionsværktøjer, der giver mulighed for, at flere elever får en stemme i klassen.  

På de fire dages kursus kommer vi omkring alle de ovenstående teknologier og værktøjer, mens vi følger den røde tråd, at inddragelsen af teknologierne skal få eleverne til at tænke mere, ikke mindre i undervisningen. Derudover vil vi dykke ned i forskellige måder at gøre eleverne mere kreative og skabende vha. de forskellige teknologier, der rummer et stort potentiale for at arbejde med mange forskellige udtryksformer og konkrete og digitale produkter.  

Vi kommer på kurset omkring forskellige tekniske færdigheder i programmerne, men omdrejningspunktet vil hele tiden være didaktikken og matematikfagligheden, og hvordan vi får gjort inddragelsen af det digitale så frugtbar og meningsfuld som muligt.  

Udbytte 

Konkret inspiration til didaktisk brug af digitale værktøjer og teknologier i matematikundervisningen.  

Indsigt i, hvad forskningen siger om digitale værktøjer og teknologier i matematikundervisningen.  

Tekniske færdigheder i brugen af forskellige digitale værktøjer og teknologier. 

Målgruppen 

Lærere fra 1. til 10. klasse, men nogle af aktiviteterne vil være for ambitiøse at bruge i indskolingen. 

Matematikvejledere.

Er du ikke i målgruppen?  

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere. 

Forplejning 

Kurset er inkl. forplejning.

Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb