Dysleksi i fremmedsprogs-undervisningen - Erasmus+ tur til Norge

Kursus

Center for Undervisningsmidler i UCL inviterer dig til at deltage på studietur til Halden og Oslo (Norge) med temaet ”Dyslexia friendly foreign language teaching”.
Studieturen er en del af UCL’s strategiske arbejde med den internationale dimension for grundskoleområdet under Erasmus+.

Datoer og tilmeld

Turen er fuldt booket. Vi undersøger muligheden for at øge antallet af pladser. Skriv dig på venteliste for at sikre dig adgang.

Målet med det internationale kursus er at give deltageren et kompetenceløft indenfor undervisning og vejledning af dyslektiske elever i fremmedsprogsundervisningen. Deltagerne opnår indsigt og viden om ordblindevenlig engelsk- og tyskundervisning. Målet med kurset er dermed en udvidelse af deltagernes teoretiske og praktiske værktøjskasse, der har til hensigt at støtte såvel dyslektiske elever som elever med læse- og skrivevanskeligheder i engelsk- og tyskundervisningen.

Kurset giver deltagerne indblik i inkluderende pædagogik indenfor den ordblindevenlige fremmedsprogsundervisning samt fokus på faciliteringen af dyslektiske elevers læring af et fremmedsprog.

Som led i programmet skal vi besøge en norsk skole der arbejder med ordblindevenlig fremmedsprogsundervisning.

Kurset vil primært foregå på engelsk. Men sprog i anvendelse på kurset vil være engelsk, tysk, dansk og norsk.

Se den fulde beskrivelse for det internationale kursus herunder:

Beskrivelse

Marianne Vincent Ancker Konsulent, Engelsk
Helle Serup Pædagogisk konsulent i tysk
Lars Clausen Konsulent og projektleder
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb