Energikonsulent - Genopfriskningskursus

Kursus

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv genopfrisket på dine kompetencer

Modulet henvender sig til praktiserende energikonsulenter, både enfamiliehuse-konsulenter og flerfamiliehuse-konsulenter, som hvert 3. år skal bestå et genopfriskningskursus.

Adgangsbetingelser: Dokumentation for bestået Energikonsulent 1.

Viden

Den uddannede kan udvise overblik over og i fornødent omfang beskrive:

  • de specifikke læringsmål for Energikonsulent 1 (enfamilieshuse) og Energikonsulent 2 (flerfamilieshuse)
  • nye regler og bekendtgørelser inden for energimærkningsordningen
  • nyeste tiltag indenfor ordningen, herunder nye metoder og værktøjer
  • nyeste kvalitetstal indenfor ordningen
  • typiske fejl i energimærkningsrapporterne

Færdigheder

Den uddannede kan anvende tidligere og nye bestemmelser, metoder og værktøjer


Kompetencer

Den uddannede kan:

  • formidle klart og tydeligt formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse og flerfamilieshuse overfor bygningsejer, herunder bl.a. rentabiliteten af besparelsesforslagene
  • tage ansvar for sin rådgivning
  • tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang

Prøve

Genopfriskningskursus for Energikonsulenter afsluttes med en prøve, der dokumenterer kursets læringsmål. Den studerendes opfyldelsesgrad af læringsmålene ligger til grund for bedømmelsen ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb