Energikonsulent 1

Akademimodul

Lær om de fælles regler i ordningerne for hhv. BedreBolig og Energimærkning af bygninger (EMO), så du kan arbejde med energimærkning.

Datoer og tilmeld

Bliv kompetent til at rådgive om energimærkningsordning som energikonsulent

Fagligt indhold 

Du lærer om opbygning og isoleringsevne af klimaskærme, varmekilders art og virkningsgrad samt at give overslagspriser og rådgive om besparelsespotentiale ved energirenoveringstiltag.

Med Energikonsulent 1 lærer du at anvende beregningsværktøjer og historisk tegningsmateriale samt at analysere de forhold i en bygning, der har indflydelse på den energimæssige ydeevne.

På energikonsulent 1 vil du få teoretisk indsigt- og praktiske øvelse i at udarbejde et Energimærke for enfamiliehuse. Dette med formålet, at du bliver i stand til at udføre den lovpligtige energimærkning af enfamiliehuse i forbindelse med salg for et godkendt firma. Du kan ligeledes vælge at opstarte din egen virksomhed og søge godkendelse. Med dine nye kompetencer vil du derfor kunne arbejde som certificeret energikonsulent for mindre boliger.  

Udbytte

Når du har gennemført Energikonsulent 1, kan du opmåle, analysere og registrere de forhold i en bygning, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne. Yderligere kan du foreslå og vurdere de automatisk generede besparelsesforslag i beregningsværktøjet ift. arkitektoniske forhold, praktisk gennemførlighed, indeklima, komfort, brugeradfærd, overslagspriser for udførelse, besparelsespotentiale m.v. Derudover vil du få kendskab til forskellige materialers isoleringsevne, samt forstå vedvarende energianlæg (VE-anlæg), såsom solceller, solfangere og varmepumper.  

Efter Energikonsulent 1 kan du:

  • Anvende de beregningsværktøjer, som er tilknyttet ordningerne; BedreBoligordningen (BB), Energimærkningsordningen (EMO), bygningsreglementet og lignende regler

  • Formidle formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse overfor bygningsejer

  • Opmåle, analysere og registrere forhold, som har indflydelse på energiforbruget

  • Anvende beregningsværktøjer og historiske tegningsmateriale til analysering af en bygning og dens indflydelse på energiforbruget

  • Tage ansvar for egen rådgivning

Genopfriskningskurset for energikonsulenter.

Undervisningsform 

Du kan vælge at tage Energikonsulent 1 med fysisk fremmøde på skolen eller tage den online. Undervisningen er tilrettelagt således at der er 6-7 undervisningsdage som ligger i tidsrummet 08.00 - 15.00, fordelt ud sådan at der typisk kun er 1 undervisningsdag om ugen. Du kan derfor nemt passe dit arbejde ved siden af studiet. 

Eksamen 

Energikonsulent 1 afsluttes med en skriftlig individuel eksamen på 6 timer, hvor der tages udgangspunkt i praktiske og teoretiske problemstillinger. 

Niveau

Energikonsulent 1 er for dig med relevant erhvervserfaring, der har et fagligt kendskab og grundniveau inden for området.

Modulet hører under akademiuddannelsen i Energiteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder eller vil arbejde med energimærkning samt beregningsværktøjer til analyse af de forhold i en bygning, der har indflydelse på den energimæssige ydeevne.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb