Energikonsulent 1

Akademimodul

Lær om de fælles regler i ordningerne for hhv. BedreBolig og Energimærkning af bygninger (EMO), så du kan arbejde med energimærkning.

Se datoer

Bliv kompetent til at rådgive om energimærknings-ordningen

Fagligt indhold 

Du lærer om opbygning og isoleringsevne af klimaskærme, varmekilders art og virkningsgrad samt at give overslagspriser og rådgive om besparelsespotentiale ved energirenoveringstiltag.

Med Energikonsulent 1 lærer du at anvende beregningsværktøjer og historisk tegningsmateriale samt at analysere de forhold i en bygning, der har indflydelse på den energimæssige ydeevne.

Udbytte

Når du har gennemført modulet, kan du analysere de forhold i en bygning, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne. Yderligere kan du foreslå og vurdere de automatisk generede besparelsesforslag i beregningsværktøjet ift. arkitektoniske forhold, praktisk gennemførlighed, indeklima, komfort, brugeradfærd, overslagspriser for udførelse, besparelsespotentiale m.v.

Efter Energikonsulent 1 kan du:

  • anvende de beregningsværktøjer, som er tilknyttet de to ordninger; BedreBolig og EMO
  • formidle formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse overfor bygningsejer
  • tage ansvar for egen rådgivning.

Genopfriskningskurset for energikonsulenter.

Niveau

Energikonsulent 1 er for dig med relevant erhvervserfaring, der har et fagligt kendskab og grundniveau inden for området.

Modulet hører under akademiuddannelsen i Energiteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder eller vil arbejde med energimærkning samt beregningsværktøjer til analyse af de forhold i en bygning, der har indflydelse på den energimæssige ydeevne.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb