Et praksisfagligt danskfag

Kursus

Vil du inddrage flere praksisorienterede elementer i din danskundervisning i 6. til 10. klasse, så er her kurset, der giver en forståelse for potentialerne og en masse konkrete ideer til forløb, produkter og aktiviteter.

Datoer og tilmeld

Op af stolen og ud i praksis med danskfaget.

Fagligt indhold 

Praksisfaglighed i dansk handler om problembaserede, anvendelsesorienterede, kropslige og produktorienterede tilgange til dansk. Ofte i samarbejde med erhverv og samfund uden for skolen. Praksisfaglighed kan ses som en dimension i skolens undervisning, der handler om at give eleverne erfaringer med at løse konkrete problemer og gennemføre konkrete praktiske aktiviteter i og uden for skolens kontekst.  

Undervejs kobles den praksisfaglige tilgang til forsøgsprøverne i mundtlig dansk. 

På kurset møder du en dansklærer og en danskkonsulent, som har gode erfaringer med at tone danskfaget mere praksisfagligt og kender til begge forsøgsprøver i mundtlig dansk.   

Udbytte 

Kurset giver dig en kort introduktion til begrebet praksisfaglighed og dernæst en lang række af konkrete ideer til aktiviteter, produkter og forløb, som du kan tage med hjem og bruge med det samme i din danskundervisning.  

Målgruppen  

Dansklærere i 6. til 10. klasse.

Er du ikke i målgruppen?  

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere. 

Forplejning 

Kurset er inkl. kaffe/te og kage.

Anette Vestergaard Konsulent, dansk udskoling og professionelle læringsfællesskaber
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb