Fællesskabende praksisser - Jf. Lillehammer modellen

Kursus

Er du optaget af hvordan man kan styrke kvaliteten i den almene pædagogiske praksis ved at skabe en stærk fællesskabende pædagogik, der øger læring og trivsel, uden at ekskludere børn og unge til specialtilbud, så er vores 3 dages kursus måske noget for dig, hvor vi vil give dig et indblik i hvordan Professor Thomas Nordahls tanker kan omsættes til konkret praksis jf. Lillehammer modellen.

Datoer og tilmeld

Fællesskabende praksisser med inspiration fra Professor Thomas Nordahl og Lillehammer Kommune i Norge.

Fagligt indhold

  • Viden om fællesskabende praksisser
  • Viden om og indsigt i pædagogisk analyse
  • Viden om kvalificering og udvikling af inkluderende lærings- og legemiljøer
  • Viden om teamsamarbejde med afstemning af - og justeringer i den pædagogiske praksis
  • Viden om ændringer og justeringer i udviklings- og læringsmiljøer, så flest mulige børn og unge kan fastholdes og deltage i de almindelige tilbud

Udbytte

  • Udvikle og kvalificere inkluderende praksis med blik for mangfoldighed og deltagelse
  • Analysere og reflektere over sociale, kontekstuelle og individuelle betingelser for målgruppens deltagelsesmuligheder
  • Analysere, vurdere og handle på problemstillinger ud fra henholdsvis et professionelt-, et målgruppe- samt et pårørendeperspektiv

Målgruppen

Kurset henvender sig til alle fagprofessionelle der arbejder med børn og unge

Annemette Ravn Elkjær, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Områdeansvarlig
Anja Vesterby Høy Afdelingsleder for Videreuddannelse i Pædagogik og Læring
Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb