Fagdate - Nyeste læremidler til dansk i indskolingen - 0.-3. klassetrin

Kursus

Få inspiration til dit arbejde med sprogbegejstring, læsning, skrivning, dialogisk læsning og litteraturundervisning med afsæt i de nyeste læremidler fra CFU-samlingen.

v/pædagogisk konsulent Louise Duus Skovbjerg

Datoer og tilmeld

OBS - Tilmelding senest dagen før og inden kl. 12.00, da der skal udsendes link til deltagerne.

En fagdate er online undervisning af 30-45 minutters varighed. På en fagdate har du mulighed for at møde CFU's pædagogiske konsulenter, få et kort inspirerende oplæg og gå i dialog med konsulenterne.

Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskolingen | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning

Datoer og tilmeld

Forløb