Fagdate - Stationsundervisning på 0.-2. klassetrin

Kursus

Hør mere om stationsundervisning som metode for en differentieret læse- og skriveundervisning. CFU-læremidler vil inddrages som inspiration til de respektive stationer.

v/pædagogisk konsulent Louise Duus Skovbjerg

Datoer og tilmeld

OBS - Tilmelding senest dagen før og inden kl. 12.00, da der skal udsendes link til deltagerne.

En fagdate er online undervisning af 30-45 minutters varighed. På en fagdate har du mulighed for at møde CFU's pædagogiske konsulenter, få et kort inspirerende oplæg og gå i dialog med konsulenterne.

Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning

Datoer og tilmeld

Forløb