FOA FAGDAG

Konference

Kom med til FOA FAGDAG, hvor FOA, fynske kommuner, SOSU Fyn og UCL i fællesskab sætter fokus på faglig trivsel i ældreplejen.  

 

Datoer og tilmeld

Klar til fremtiden med FOA FAGDAG

Som social- og sundhedshjælpere og -assistenter bærer I en vigtig del af kernevelfærden i den kommunale ældre- og sundhedspleje. Mens flere borgere har brug for støtte, som er tilpasset den enkeltes situation, er der stigende krav om øget faglig kvalitet og koordinering i de faglige indsatser.  

Hvis vi skal lykkes her, er der brug for nye tilgange og organiseringer inden for pleje og omsorg. Der tegner sig et fokusskifte fra ydelser og opgaver til personcentreret omsorg, helhed i indsatser og effektiv ressourceudnyttelse. Fra ’min opgave’ til ’vores’, fra at stå alene til at være et team. 

På FOA FAGDAG sætter vi sammen med jer fokus på kompleksitet og kompetencer i forhold til: 

 • at I skaber relation med borger og pårørende 
 • at arbejde ud fra en fælles faglig indsats omkring borger 
 • og hvilke erfaringer der er fra koordinering og tværfagligt team samarbejde

Pris: 

Gratis for FOA-medlemmer  

Målgruppe: 

Medlemmer af FOA  

Program for dagen:

12.30 – 12.45 Ankomst med servering af sandwich 

12.45 – 13.00 Velkomst og præsentation 

13.00 – 13.30 Social- og sundhedsfagligt blik på ældre- og sundhedsområdets udfordringer og muligheder 

 1. Charlotte Sigurdsson, SOSU Fyn og Irmgard Birkegaard, UCL

13.30 – 13.45 Pause med kaffe og besøg ved uddannelses-stande  

13.45 – 14.15 Tværfaglige teams, en del af fremtidens ældrepleje. Konkrete erfaringer fra praksis:  

 • Svendborg Kommunes arbejde med en data drevet tilgang 
 • Odense Kommunes arbejde med at bygge teamet op omkring kerneopgaven   
 • Assens Kommunes arbejde med helhed i indsats og fælles borgertilgang i front 

14.15 – 15.15 Panel debat ’Klædt på til kompleksitet’, paneldeltagere:  

 • Kirsten Vie Madsen, Ældrechef Svendborg Kommune 
 • Susanne Buch, Chef for Ældre, Handicap og Sundhed, Kerteminde Kommune 
 • Christina Bank, sektor næstformand FOA Odense 
 • Louise Brandstrup, sektor næstformand FOA Sydfyn 

15.15 – 15.45 Forebygge forråelse og fremme faglig trivsel i ældreplejen.  

 1. Ida Skytte, PhD, lektor UCL 

15.45 – 16.00 Opsamling  

16.00 TAK for i dag 

Datoer og tilmeld