Forberedelsesdag i dansk - for alle klassetrin

Kursus

Kom og få inspiration til danskfaget i næste skoleår. Vi præsenterer dig for vores nyeste ideer og materialer til danskfaget, og du får tid til at sammensætte din egen årsplan.

Datoer og tilmeld

Bliv klar til dansk i næste skoleår.

Fagligt indhold

På dagen kan du vælge mellem at få præsenteret materialer fra indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen. Herefter arbejder du med jeres egne årsplaner evt. i samarbejde med kolleger fra egen skole. CFU´s danskkonsulenter står til rådighed med vejledning og inspiration. Dagen veksler således mellem minioplæg, tid til samarbejde i teams og individuelt og læremiddelsøgning i vores udlåns- og informationssamling.

Udbytte

  • Ideer til nye forløb til dansk
  • Viden om nye udgivelser og materialer til danskfaget
  • Sparring på din årsplan for dansk

Målgruppen

Dansklærere i indskoling, mellemtrin og udskoling

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin
Rikke Kroer Bartnik Larsen Pædagogisk konsulent: Dansk indskoling/start mellemtrin, specialpædagogik og ordblindhed i danskfaget
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb