Forberedelsesdag i dansk - indskoling, mellemtrin og udskoling

Kursus

Kom og få inspiration til danskfaget i næste skoleår. Vi præsenterer dig for vores nyeste ideer og materialer til danskfaget, og du får tid til at sammensætte din egen årsplan.

Se datoer

Bliv klar til dansk i næste skoleår.

Fagligt indhold

På dagen kan du vælge mellem at få præsenteret materialer fra indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen. Herefter arbejder du med jeres egne årsplaner evt. i samarbejde med kolleger fra egen skole. CFU´s danskkonsulenter står til rådighed med vejledning og inspiration. Dagen veksler således mellem minioplæg, tid til samarbejde i teams og individuelt og læremiddelsøgning i vores udlåns- og informationssamling.

Udbytte

  • Ideer til nye forløb til dansk
  • Viden om nye udgivelser og materialer til danskfaget
  • Sparring på din årsplan for dansk

Målgruppen

Dansklærere i indskoling, mellemtrin og udskoling

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Se datoer

Forløb