Gode forklaringer og argumenter i matematik

Kursus

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med at opbygge dine elevers færdigheder i at argumentere og begrunde i matematik som en del af læreprocessen. 

Datoer og tilmeld

Få eleverne til at argumentere og begrunde i matematik

Fagligt indhold 

På dette kursus er der fokus på, hvordan du lærer dine elever at blive gode til at argumentere og begrunde i matematik.  

Vi går i dybden med, hvorfor argumentation og ræsonnementer er væsentlige at bruge tid på i undervisningen, helt fra indskolingen, og vi vil afprøve forskellige eksempler og didaktiske greb, som på den måde kan finde vej i din egen værktøjskasse over greb og tilgange til matematikundervisning. 

Kurset gennemføres over to dage med flere uger mellem, så du har mulighed for at afprøve nogle af de greb, du møder på første kursusdag, og få flere greb og ideer med på kursusdag to.  

Udbytte 

Konkret inspiration til at arbejde med argumentation og ræsonnementer i matematikundervisningen.  

Indsigt i, hvad forskningen siger om sammenhængen mellem argumentation og læring.  

Mulighed for at få sparring på afprøvning i egen praksis. 

Målgruppen

Lærere fra 1. til 10. klasse. 

Matematikvejledere. 

Er du ikke i målgruppen?  

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere. 

Forplejning 

Kurset er inkl. forplejning.

Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Charlotte Rasmussen Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb