Gode læsere og skrivere i 4.-7. klasse

Kursus

Oplever du stor spredning i elevernes skriftsproglige niveau? Kom på kursus og få inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge en danskundervisning, der støtter elever i 4.-7. klasse i deres skriftsproglige udvikling. Især den gruppe elever, som har udfordringer med at være læse- og skrivekompetente. Kurset giver ideer til aktiviteter, hvor læsning og skrivning går hånd i hånd, og du kan skabe variation i undervisningen, der giver flere elever et fagligt udbytte.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Kurset tager afsæt i et forløb målrettet eleverne på mellemtrinnet, der kombinerer læsning og skrivning og hvor der tages højde for elevernes forskellige faglige forudsætninger.

Undervejs fordyber vi os i:

  • Ideer til at skabe variation i læse- og skriveundervisningen.
  • Inspiration til at arbejde med flydende læsning og elevernes inferensdragning.
  • Skriveøvelser, hvor eleverne producerer tekster i mange forskellige situationer.
  • Gode rammer for fordybelse i undervisningen og samarbejde med forældre i læse- og skriveundervisningen.  

Udbytte

Kurset er med til at give inspiration til en læse- og skriveundervisning, hvor eleverne uagtet faglige forudsætninger udvikler sig skriftsprogligt.  

Målgruppen

Lærere, som underviser i dansk på mellemtrinnet.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb