Grafisk facilitering

Kursus

Grafisk facilitering gør dig i stand til med billeder og illustrationer at skabe en fælles forståelse og hukommelse af beslutninger, referater, ideer og meget mere.

Datoer og tilmeld

Alle kan lære at tegne med et grafisk facilitering kursus

Tegning er et håndværk og med få simple, men effektive, teknikker, bliver det ingen sag for dig grafisk at illustrere dine visioner og ideer. Vores kursus i Grafisk Facilitering giver dig praktisk træning i det visuelle sprog og lærer at omsætte ord til et grafisk udtryk, der giver mening for andre. Du udvikler dine færdigheder og kompetencer til at kombinere facilitatorrollen med det visuelle, hvilket skaber en fælles forståelse og klarhed.

Hvad er grafisk facilitering?

Grafisk facilitering er at formidle ved hjælp af visuel kommunikation. Det kan være noget så simpelt som en dagsorden, der visualiseres med flotte tegninger af mennesker og ikoner, eller det kan være komplekse arbejdsgange eller forløb. Grafisk facilitering er meget anvendelig til skabe overblik og  opsummere, fordi hjernen afkoder visuel information 60.000 gange hurtigere end det tager at læse en tekst.

Hvorfor anvende grafisk facilitering?

Grafisk facilitering kan man anvende i alle typer møder, hvor man skal nå et fælles mål og finde en vej derhen, f.eks. strategimøder, procesmøder eller idéudvikling. Er du lærer på en folkeskole, ungdomsuddannelse eller voksenuddannelse, kan du også anvende grafisk facilitering i undervisningen. Det giver eleverne en bedre forståelse af stoffet, et større overblik og ejerskab - og ikke mindst - den nye viden lagrer sig bedre i hukommelsen.

Målgruppe

Et grafisk facilitering kursus henvender sig til dig, som er leder, facilitator, underviser eller proceskonsulent, som ønsker at udvikle dine kompetencer inden for kommunikation og visualisering af processer.

Indhold

På et kursus i grafisk facilitering får du:

  • Praktisk træning i det visuelle sprog.
  • Kompetencer til at omsætte ord til tegninger, der giver mening for andre.
  • Teknikker til visualisering af processer og forandringer.
  • Inspiration til at gøre dit budskab og indhold spændende at se på, let at forstå og let at huske.

Du lærer de helt basale teknikker på én dag. Du kommer hjem med en række prototyper på grundlæggende figurer og symboler, der passer til din praksis. Vi har tuscher og farver i hånden hele dagen, som er inklusive i prisen, så du kan fortsætte med at tegne, når du efter endt kursusdag kommer inspireret hjem.

Udbytte

Når du har taget en grafisk facilitering uddannelse, kan du: 

  • Vurdere, hvordan kommunikationsprocessen understøttes visuelt.
  • Oversætte komplekse begreber til visuelle symboler, ikoner og metaforer.
  • Anvende forskellige former for visualisering af processer, strategier og arbejdsgange.
  • Fortsat udvikle på din rolle som facilitator ved hjælp af en grafisk proces.

 

Gerd Madsen, konsulent Arbejder bl.a. med læringsteknologi og facilitering
Susanne Hansen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb