Historielærernes dag 2024

Kursus

Der er mange gamle travere i historiefaget. Vi giver dem nyt liv, gennem nye perspektiver på, i forskellige tider og rum. Vi ser nærmere på enevældige konger, bondeliv og stavnsbånd samt folkets og demokratiets udvikling. Mød op og få en masse inspiration til din historieundervisning. Det bliver kanon!

Datoer og tilmeld

Danmarks historie fra nye vinkler

Program

8.45 - 9.30 Morgenkaffe og mulighed for at møde forlagene 

9.30. - 9.45 Velkomst og sang

9.45 - 10.30  Nyt perspektiv på Frederik 5. – den elskværdige europæer. v/ historiker og forfatter Søren Mentz

At en gruppe billedkunstnere smed Frederik 5.s buste i Københavns Havn skabte kortvarigt historisk bevidsthed: Hvem var denne ukendte konge, og var han virkelig ansvarlig for den danske slavehandel? Det blev en god ”trigger”. Sørens bog, årets historiske bog 2023, om Frederik d.5, aktualiserer historien, men gør det på fortidens præmisser. 

10.30 - 10.40 Pause. Kort besøg ved forlag og stande

10.40 - 11.30 Dengang vi var bønder – kanonpunktet Stavnsbåndets ophævelse i et antropologisk og bæredygtigt perspektiv v/ ph.d. Margit Eva Jensen og underviser på læreruddannelsen

Stavnsbåndets ophævelse er det ene af to punkter på kanonlisten, der omhandler

’menneskets samspil med naturen’. I Margits oplæg giver hun eksempler på, hvordan du kan arbejde med kanonpunktet forstået som ’Dengang vi var bønder’.

11.30 - 11.40 Pause - Kaffe og frugt. Kort besøg ved forlag og stande

11.40 - 12.35 Workshop-runde 1 á 55 minutter  

12.35 - 13.20 Frokost. Besøg ved forlag og stande

13.20 - 14.15 Workshop-runde  2 á 55 minutter 

14.15 - 14.45 Kaffe & kage. God tid til at besøge forlag og stande.

14.45 - 15.30  Sæt ild i historietimen med nye blik på fortiden! v/ ph.d. René Karpantschof, historiker og forfatter

René fortæller danskernes historie ved at fokusere på deres største uenigheder og vildeste indbyrdes kampe. I bogen, De stridbare danskere 1848-1920, gør han op med myten om en særlig dansk fredsommelighed og fællesskabsånd. Det åbner op for drama og forskelligheder, så det er nemmere, også for børn og unge, at finde fortidige mennesker og holdninger at identificere sig med. Renés næste bog bliver De ekstreme danskere 1921-1939.

15.30-15.40 Afrunding - farvel og på gensyn!

Workshops 
Der skal vælges to workshops - vælg mellem 

Workshop A: 
AI i historieundervisningen 
Jelling: Esben Bækkelund Jensen, lærer og pædagogisk IT konsulent i CFU VIA

Roskilde: Daniel Ingebrigtsen, lærer og pædagogisk IT konsulenter i CFU Absalon 

Styrk dine elevers kildekritik og historiebevidsthed med konkrete og tilgængelige AI-redskaber. Vi tager afsæt i kontrafaktion i forhold til at bruge teknologien meningsfuldt i historiefaget.

Workshop B: 
Folkedrab på skoleskemaet 
Solvej Berlau og Stine Thuge, undervisere og lærebogsforfattere

Undervis om Holocaust og andre folkedrab. Med udgangspunkt i undervisningsbogen ”Vejen til folkedrab” arbejder vi i denne workshop med konkrete forslag til øvelser til brug i klasseværelset.

Workshop C: 
Historiske sange fra Højskolesangbogen 
Stefan Teilmann Laub Nielsen, lektor og underviser på læreruddannelsen

En historisk sang kan fortælle os om den fortid, som den beskriver, og den samtid, som den blev til i. Historiske sange er ikke fra 1800-tallet – der skrives nye sange om historien, og nye melodier kommer til. Syng, lær og reflekter i fællesskab. Workshoppen giver inspiration til forskellige historiske sange til forskellige historiske emner og temaer – med helt nye perspektiver. 

Workshop D: 
Væk fortidens kilder til live - en praksisorienterede tilgange til kildemateriale 
Anders Sinding, Museumsinspektør, Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum 

Som deltager på denne workshop inviteres du til selv at arbejde praksisorienteret med 1700-tallets skriftlige og ikke skriftlige kildemateriale. Du præsenteres for forskellige tilgange og ressourcer til livet under stavnsbåndet, som anvendes på Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum, til at konkretisere begivenheder og begreber. 

Workshop E:  
Brug genstandene omkring dig som kilder i 3. - 9. klasse
Falihos - Foreningen af lærere i historie og samfundsfag

Husker du genstande i din undervisning? På workshoppen vil medlemmer af Falihos’ bestyrelse inspirere dig til, hvordan hverdagsting kan indgå som læremidler i din historieundervisning.

Workshop F: 
Israel-Palæstina konflikten: Hvordan kan vi undervise i begge perspektiver, udlægninger og fortællinger?
René Bank Isager, lærebogsforfatter og master i Mellemøststudier 

På denne workshop vil vi komme med konkrete, praksisnære eksempler på, hvordan man kan arbejde med Israel-Palæstina konflikten på en måde, der inddrager begge parters perspektiver, fortællinger og udlægninger af konflikten. Der vil blive anvendt både skriftlige og ikke-skriftlige kilder til dette formål. Workshoppen vil også kigge på, hvor afgørende valget af ord og begreber er, når man arbejder med konflikten.

Målgruppe 

Undervisere og studerende i faget historie, særligt historielærere i grundskolen. 

Forplejning 

Kurset er inkl. forplejning.

Historielærernes dag 2024 i Roskilde torsdag den 24. oktober:

https://cfu.phabsalon.dk/kurser-og-konferencer/historielaerernes-dag-2024

 

Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb