Holocaust og andre folkedrab

Kursus

Holocaust og andre folkedrab har fået ny aktualitet. Holocaust er på historiekanon og spørgsmål omkring folkedrab er oplagt at inddrage i kristendomskundskab og samfundsfag. Få den nyeste viden og inspiration til konkret undervisningspraksis. Få en særlig gave med hjem Desuden får du et nyudviklet konkret læringsmateriale – direkte til anvendelse i undervisningen.

 

Se datoer

Hvordan håndterer vi "det onde" i undervisningen og hvorfor?

Fagligt indhold

Kurset afvikles over 2 dage - 20. september og 7. november 2023, begge dage fra kl. 13.00-16.00.

Dag 1:

13.00 – 13.20 Fælles opstart

13.20 – 13.50 Holocaust-forskning – før, nu og i fremtiden v/Therkel Stræde, lektor ved SDU

Therkel Stræde er lektor ved SDU og en af landets fremmeste forsker vedrørende Holocaust. I oplægget giver han et overblik over hovedtendenser i Holocaust-forskningen fra 1945 til i dag og give sit bud på, hvad vej forskningen i og samfundsdebatten om Holocaust vil gå fremover.

13.50 – 14.10 Undervisning i Holocaust og andre folkedrab - hvad med eleverne? v/ Hildegunn Johannesen, lektor, UCSYD

Formålet med faget historie i folkeskolen er, at eleverne skal arbejde med menneskers liv og vilkår gennem tiderne. Det betyder, at elever også møder vold og krænkelser mod menneskeheden såsom Holocaust og andre folkedrab. I oplægget påvises det, at både empati og antipati er vigtige faktorer i elevernes forståelse og meningsskabelse, i mødet med det gruopvækkende. Dette rejser en række etiske og didaktiske dilemmaer. Ikke blot i forhold til det, eleverne skal lære om og af. Men også hvad indholdet gør ved eleverne og i den sammenhæng, hvad der kan være frugtbare veje didaktisk og pædagogisk at gå.

14.10 – 14.30 Pause

14.30 – 15.20 Workshop - vælg 1 workshop

Historisk Scenarier som dilemmaspil v/ Astrid Danielsen, konsulent, UCL, Center for Undervisningsmilder

 Workshoppen præsenterer to dilemmaspil, der kan anvendes i udskolingen, og som handler om henholdsvis tyske jøders situation efter Krystalnatten og om folkedrabet i Rwanda. Som historiske scenarier faciliterer spillene indlevelse i og indsigt i aktørernes dilemmaer og valg af handlinger i den givne kontekst. På workshoppen bliver du introduceret til didaktikken og hvordan du kan anvende scenarierne i din undervisning.

Læremiddel fokus v/ Jens Aage Poulsen, Lektor emeritus og Lasse Hollbaum Vinther, pædagogisk konsulent, CFU UCSYD

Hvad findes der allerede af læremidler på CFU om Holocaust og andre folkedrab? Vi ser på deres anvendelighed og relevans og arbejder sammen om bud på brug i undervisningen. Vi dykker ned i vores fælles erfaringer og andre platforme, hvor vi kan hente inspiration til vores undervisning. I vil få præsenteret et nyudviklet undervisningsmateriale til indskolingen.

 

Dag 2:

13.00 – 13.30 Hvornår er undervisning om Holocaust god og (ud)dannende? v/ Solvej Berlau

Hvad vil vi gerne have, at eleverne lærer, og hvordan ved vi, om det virker? Kan undervisningen tilrettelægges på en måde, der dels anskueliggør, hvad der skete under Holocaust og samtidig sikrer ro i maven for eleverne der møder emnet for første gang? Er der særligt udfordringer forbundet med emnet, som vi skal være opmærksomme på som lærere? Kan der fx være tilfælde, hvor emnet i sig selv begrænser eleverne, og i så fald hvordan skaber man en ramme, hvor alle føler sig inkluderet? Og kan vi risikere at undervisningen får en omvendt effekt og forstærker allerede eksisterende aversioner mod fx jøder? Disse og andre spørgsmål bliver diskuteret med afsæt i undervisningsbogen ”Vejen til folkedrab. Før, under og efter Holocaust”.

13.30 – 14.00 Videndeling

14.00 – 14.20 Pause

14.20 – 15.10 Workshop 

Hvordan kan man undervise i grusomme emner? v/ Jens Aage Poulsen, Lektor emeritus

Kan man undervise i Holocaust ud fra en børnebilledbog? Hvorfor skal ikoniske Anne Frank ikke stå alene – og hvad har børnetegninger og interneringen af de danske politifolk med Holocaust at gøre? Kom og bliv introduceret til pædagogisk og fagligt tilrettelagte forløb til folkeskolens historieundervisning om Holocaust og andre folkedrab.

15.10 – 15.55 Folkedrab i Bosnien-Herzegovina – vidnesbyrd som kilder v/ Tea Sindbæk Andersen, Københavns Universitet

Folkedrab har fundet sted en række steder på kloden i det seneste århundrede, men det må altid forstås i en specifik historisk sammenhæng og inden for givne politiske og sociale rammer. Dette foredrag introducerer til Bosnien-Herzegovinas nyeste historie og folkedrabet under krigen 1992-1995. Der lægges vægt på, hvordan vidnesbyrd kan bruges til at formidle den vanskelige historie for de ældste klasser i folkeskolen

Udbytte

  • Inspiration til at arbejde med Holocaust og andre folkedrab i grundskolen
  • Faglig opkvalificering om den nyeste faglige og didaktiske viden på området.

Målgruppen

  • Lærere, der underviser i historie, men også kristendomskundskab og samfundsfag i grundskolen og andre interesserede

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the med kage.

Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Se datoer

Forløb