HR og Ledelse i en global verden

Kursus

Er du interesseret i HR i et internationalt perspektiv?
Lær om international personaleledelse, hvor du forstår transnationale virksomheders arbejdsvilkår og bruger mangfoldighedsledelse effektivt.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv rustet til at arbejde med HR internationalt!

Fagligt indhold

Globale virksomheder har brug for dygtig international personaleledelse. Med HR i en global og mangfoldig verden får du kompetencerne til at analysere, hvordan international og kulturel mangfoldighed giver nye markedsmuligheder. Og det er uundværligt for virksomhederne.

Du lærer at håndtere HR globalt ved få en forståelse for landekulturer, deres markeder og jura. I den forbindelse er kommunikation og samarbejde med andre HR-enheder vigtigt. Derfor lærer du også om kommunikationsstrukturer og referenceforhold over for virksomhedens udenlandske afdelinger og datterselskaber.

Du får viden om:

  • kulturforståelse
  • samarbejde i og imellem tværkulturelle organisatoriske enheder
  • forskellige tilgange til HR- og ledelsesarbejde i forholdet til tværkulturelle enheder.

Udbytte

Modulet ruster dig desuden til at rekruttere effektivt, forstå medarbejdernes behov, udvikle en strategi for deres internationalisering og medvirke ved udstationeringer.

Med viden om centrale tværkulturelle begrebsrammer kan du undersøge og vurdere kvaliteten af samarbejdet i og imellem tværkulturelle organisatoriske enheder.

Du bliver klogere på hvilke krav, der skal knyttes til et lederjob, og hvordan du forbereder medarbejderne på international jobrotation og kulturel integration.

Efter HR i en global og mangfoldig verden kan du:

  • kommunikere kvalificeret ud fra en bevidsthed om den konkrete kulturelle ramme
  • vurdere hvilken betydning en given organisatorisk og tværkulturel kontekst har for opgavevaretagelsen.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Human Resource og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. HR i en global og mangfoldig verden er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som vil klædes på til arbejdet med kulturel nivellering på virksomhedsniveau i forbindelse med rekrutteringen af medarbejdere med bestemte kompetencer.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator
Susanne Hansen Sekretær

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb