Hvad siger data - statistikundervisning i matematik

Kursus

Statistikundervisningen er en central del af elevernes matematiske dannelse. Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med elevernes statistikforståelse i matematik.

Datoer og tilmeld

Statistikundervisning i matematik.

Fagligt indhold

Statistikundervisningen trækker tråde ud i samfundet og rummer en unik mulighed for at arbejde med aktuelle problemstillinger og for at udfordre og udvikle elevernes kritiske stillingtagen. Samtidig kan vi gennem undervisningen i statistik klæde eleverne på til at forstå debatter i samfundet og herunder en del af grundlaget for de forskellige positioner folk indtager i dem.

For at nå hertil er eleverne samtidig nødt til at have en bred statistikforståelse for blandt andet deskriptorer og hvad de viser, dataindsamling, databehandling og datafremstilling.

På kurset vi du blive præsenteret for konkrete eksemplariske bud på konkrete aktiviteter og forløb, der kan kombinere alt det ovenstående, og vi vil dykke ned i de typiske misopfattelser hos eleverne, der er knyttet til arbejdet med statistik.

Kort fortalt er statistik et af de stofområder, der er mest centralt i forhold til at ruste eleverne til at indgå som borgere i et demokratisk samfund, men det kræver, at vi i undervisningen tillader at lade det være andet og mere end teknikker og regnemetoder og slipper elevernes kritiske stillingtagen fri.

Udbytte

  • Inspiration til konkrete aktiviteter og forløb til statistikundervisningen
  • Eksempler på aktuelle problematikker og temabanker, der kan benyttes i undervisningen.
  • Indføring i indholdet i stofområdet statistik i faghæftet og de typiske misopfattelser der optræder hos eleverne i arbejdet med statistik.

Målgruppen:

Lærere fra 4. til 10. klasse og vejledere i matematik.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the og kage.

Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb