ICDP niveau 1 Professionel relationskompetence

Kursus

En certificeret uddannelsen med fokus på udvikling af din professionelle relationskompetence.

Datoer og tilmeld

Beskrivelse

Gennem den certificerede uddannelsen vil der være fokus på udvikling af din professionelle relationskompetence, så du oplever en

  • udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
  • udvidet teoretisk forståelse af det relations og ressourceorienterede arbejde
  • en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold samspil med borgere og kolleger

Uddannelsen består af

  • Forskningsbaserede teorier (primært fra udviklingspsykologien og positivpsykologien), der dokumenterer, at relationen er grundstenen i læring, udvikling og trivsel
  • Analyse og refleksioner over dit samspil med andre for at udvikle din refleksiv bevidsthed og sensitivitet der er central i din egen professionelle relationskompetence
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Sanne Stensgaard Fusager Underviser

Datoer og tilmeld

Forløb