Ideer til praktisk orienterede forløb i udskolingsdansk

Kursus

Få konkrete ideer til, hvordan du kan tone danskfaget mere praksisfagligt, så de danskfaglige kompetencer knytter an til virkelige eller simulerede scenarier og lægger op til produktion af en mangfoldighed af meningsfulde produkter.

Datoer og tilmeld

Praksisfaglighed i dansk.

Fagligt indhold

Danskfaget indeholder en masse færdigheder, men der kommer mere og mere fokus på autentisk kommunikation og den meningsfulde praksisfaglighed. Derfor sætter vi med dette kursus fokus på, hvordan eleverne kan arbejde med dansk i kontekster, som har rod i verden uden for skolen og på, hvordan eleverne kan anvende deres danskfaglige viden og færdigheder til at skabe autentiske produkter kombineret med reflektion over de valg, de har taget undervejs.

På kurset vil du blive præsenteret for konkrete scenariebaserede undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med meningsfulde cases, og der vil være tid til sammen at reflektere over, hvordan dine egne undervisningsforløb kan sættes ind i meningsfulde scenarier. Der vil desuden kort være tid til sammen at reflektere over, hvordan denne type af undervisningsforløb vil kunne målrettes de to igangværende forsøgsprøver i mundtlig dansk.

Udbytte

Kursister vil få:

  • viden om, hvordan man tilrettelægger en praksisfaglig undervisning i dansk
  • ideer til praksisfaglige forløb, som knytter an til kompetenceområderne i dansk
  • indblik i hvordan forløb vil kunne rettes til forsøgsprøverne i dansk

Målgruppen:

Lærer, der underviser i 7.- 10. klasse.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the og kage.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb