Inkluderende Læringsmiljøer

Kursus

Se datoer

Et stigende antal elever med specialpædagogisk behov er en realitet på mange skoler. Samtidig skal skoleledelser tage hensyn til besparelser og effektiviseringer. Det betyder, at man som skoleledelse bevæger sig i et krydspres af modsatrettede interesser. Udvidelse af de pædagogiske opgaver og nye typer af elevproblemstillinger, samt krav fra forældre, psykiatri, foreninger m.fl. er ofte et vilkår, ligesom forældre og elever i almenområdet stiller krav om ro og plads til fordybelse i undervisningen og mere homogene elevgrupper.

Kombinerer man ovenstående krydspres med spredningen af de faglige undervisningskompetencer inden for det specialiserede område, står skolerne med en høj grad af kompleksitet. Det kan på skolerne give følelsen af utilstrækkelighed i opgaveløsningen og kan opleves som en hverdag fyldt med konflikter.

Kursusbeskrivelse:
I løbet af kurset vil du få identificeret og belyst de områder, som skoleledelsen og skolen skal arbejde med for at sætte rammerne for den pædagogiske hverdag og for arbejdet med elever i vanskeligheder. Kurset afdækker kompleksiteten i opgaven samt de faktorer, der gør sig gældende for at lykkes med at inkludere elever i vanskeligheder. Emnerne er myndighedsrollen og den professionelle sagsopbygning, ledelse af kompleksitet, paradokser og inkluderende læringsmiljøer, det hverdagslige inklusionsarbejde organisationsudvikling i et bredere perspektiv, selvledelse samt tværfagligt samarbejde med forvaltning og andre interessenter. I løbet af kurset vil der også være fokus på de elever, der ikke kan inkluderes i almenområdet, og som skal visiteres til specialundervisning.

Der er mange vinkler og perspektiver på inklusionsområdet. Vi vil på kurset forsøge at afdække og inspirere på udvalgte områder med oplæg, gruppedrøftelser og refleksive dialoger. Som kursusdeltager skal du være indstillet på at indgå i drøftelser om fx myndighedsrollen, afgørelser og økonomi eller kulturudvikling og udvikling af ledelsesfaglighed i almenområdet, selv om ikke alle områder optager dig i dagligdagen.

På kurset inddrager vi aktuelle problemstillinger fra dagligdagen, hvor din egen viden om området bliver sat i spil og drøftet, du kan derfor se frem til at blive inspireret og udfordret på din egen og skolens praksis. Vi vil søge at danne grupper på tværs af skoler og kommuner, og hvor interessefællesskabet inden for delområderne af inklusion er størst. Dette sker ud fra de medsendte oplysninger ved tilmeldingen.

Du får
- Indsigt i nyeste viden fra inklusions- og ledelsesforskningen
- Reflekterede dialoger, der giver dig mulighed for at omsætte viden til din praksis tæt på eleverne
- Et stærkere sagligt beslutningsgrundlag for ledelse af inkluderende læringsmiljøer


- Tid: 7. september 2022 kl. 9.30 til 8. september kl. 14.30
- Sted: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense C
- Overnatning: Lux værelser på Hotel Odeon, Odeons Kvarter 11, 5000 Odense C.
- Pris: 3500 kr.
- Transport: UCL Seebladsgade ligger lige bag Odense Banegård. Kommer du i bil, kan du parkere på UCL med gæstelicens.

OBS! Forventeligt vil vi afkræve fuld pris ved afmelding senere end 30 dage før kurset.

Kursusledere
Ledelseskonsulent Christel Aulkær Moll
Ledelseskonsulent Maiken Kroge Rosenberg

Christel Aulkær Moll Adjunkt, ledelseskonsulent, Ledelse og Organisation
Maiken Kroge Rosenberg Konsulent
Se datoer

Forløb