Ledelse af inkluderende læringsmiljøer

Kursus

Arbejder du med ledelse på skoleområdet?

På vores to-dages kursus i september 2022 har du mulighed for at få den nyeste viden fra inklusions- og ledelsesforskningen. På kurset sætter vi fokus på den ledelsesmæssige understøttelse af læringsmiljøet omkring elever i vanskeligheder.

Med kursets oplæg, gruppedrøftelser og reflekterede dialoger, kan du omsætte din nye viden til praksis, og du får et stærkere sagligt beslutningsgrundlag for ledelse af inkluderende læringsmiljøer.

 

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Krydspres og kompleksitet skaber konflikter

Et stigende antal elever med specialpædagogisk behov er en realitet på mange skoler. Samtidig skal skoleledelser tage hensyn til besparelser og effektiviseringer. Det betyder, at man som skoleledelse bevæger sig i et krydspres af modsatrettede interesser. Udvidelse af de pædagogiske opgaver og nye typer af elevproblemstillinger, samt krav fra forældre, psykiatri, foreninger m.fl. er ofte et vilkår, ligesom forældre og elever i almenområdet stiller krav om ro og plads til fordybelse i undervisningen og mere homogene elevgrupper.

Kombinerer man ovenstående krydspres med spredningen af de faglige undervisningskompetencer inden for det specialiserede område, står skolerne med en høj grad af kompleksitet. Det kan på skolerne give følelsen af utilstrækkelighed i opgaveløsningen og kan opleves som en hverdag fyldt med konflikter.

Kursusbeskrivelse

I løbet af kurset vil du få identificeret og belyst de områder, som skoleledelsen og skolen skal arbejde med for at sætte rammerne for den pædagogiske hverdag og for arbejdet med elever i vanskeligheder. Kurset afdækker kompleksiteten i opgaven samt de faktorer, der gør sig gældende for at lykkes med at inkludere elever i vanskeligheder.

Emnerne på kurset er:

 • Myndighedsrollen og den professionelle sagsopbygning
 • Ledelse i kompleksitet
 • Paradokser og inkluderende læringsmiljøer
 • Det hverdagslige inklusionsarbejde
 • Organisationsudvikling i et bredere perspektiv
 • Tværfagligt samarbejde med forvaltning og andre interessenter

I løbet af kurset vil der også være fokus på de elever, der ikke kan inkluderes i almenområdet, og som skal visiteres til specialundervisning.

Få inspiration til din egen og din skoles praksis

Der er mange vinkler og perspektiver på inklusionsområdet. Vi vil på kurset forsøge at afdække og inspirere på udvalgte områder med oplæg, gruppedrøftelser og refleksive dialoger. Som kursusdeltager skal du være indstillet på at indgå i drøftelser om fx myndighedsrollen, afgørelser eller kulturudvikling og udvikling af ledelsesfaglighed i almenområdet, selv om ikke alle områder optager dig i dagligdagen.

På kurset inddrager vi aktuelle problemstillinger fra dagligdagen, hvor din egen viden om området bliver sat i spil og drøftet. Du kan derfor se frem til at blive inspireret og udfordret på din egen og skolens praksis. Vi vil søge at danne grupper på tværs af skoler og kommuner, og hvor interessefællesskabet inden for delområderne af inklusion er størst. Dette sker ud fra de medsendte oplysninger ved tilmeldingen.

Kurset giver dig

 • indsigt i nyeste viden fra inklusions- og ledelsesforskningen
 • reflekterede dialoger, der giver dig mulighed for at omsætte viden til din praksis tæt på eleverne
 • et stærkere sagligt beslutningsgrundlag for ledelse af inkluderende læringsmiljøer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere i skolen, som ønsker øget indsigt og et bredere handlegrundlag på inklusionsområdet og på elever i vanskeligheder. Kurset er for øverste skoleledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere med et organisatorisk og pædagogisk sigte.

Praktiske oplysninger

Kurset afholdes 7. september 2022 kl. 9.30 til 8. september kl. 14.30 hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense C. 

Overnatning på Lux værelser på Hotel Odeon, Odeons Kvarter 11, 5000 Odense C, hvor 3-retters middag med vin på Odeon samt oplevelsestur i Odense d. 7. september er inkluderet. 

Der er begrænset mulighed for parkering ved UCL og vi anbefaler derfor, at du tager toget til Odense St., som ligger 10 minutters gang fra campus. For andre parkeringsmuligheder henviser vi til betalingsparkering på Byens Ø og Wichmannsgade. 

Kursusledere er Christel Aulkær Moll (lektor og ledelseskonsulent) og Maiken Kroge Rosenberg (lektor og ledelseskonsulent)

Samlet pris er 3750 kr.

I tilmeldingen skal du skrive, hvilke af de to fokusområder, du har mest interesse for:

 • Sagsbehandling og elever der visiteres til specialundervisning (myndighedsrollen)
 • Udviklingen af kulturen så skolen får succes med at inkludere elever (læringsledelse/pædagogisk udvikling)

Desuden vil vi gerne bede dig svar på følgende:

 • Er styringen decentral med decentral økonomi og visitation (myndighedsrollen er på skolen) eller er styringen central med myndighedsrollen og økonomien i kommunen? Eller en helt tredje?
Christel Aulkær Moll Lektor og ledelseskonsulent, Ledelse og Organisation
Maiken Kroge Rosenberg Lektor og ledelseskonsulent, Ledelse og Organisation
Liselotte Schmidt Sekretær

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb