Skolelederkursus: Ledelse af inkluderende læringsmiljøer

Kursus

2-dages kursus for dig der arbejder med ledelse på skoleområdet.  

Med afsæt i oplæg om de juridiske forpligtelser overfor børn og forældre igangsætter vi reflekterede dialoger om den komplekse ledelsesopgave. Kurset giver dig gode muligheder for at omsætte din nye viden til praksis, og du får et stærkere sagligt beslutningsgrundlag for ledelse af inkluderende læringsmiljøer. 

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Krydspres og kompleksitet skaber konflikter

Et stigende antal elever med forskelligartede behov er en realitet på mange skoler og skoleledelser bevæger sig i et krydspres af modsatrettede interesser. Udvidelse af de pædagogiske opgaver og nye typer af elevproblemstillinger, samt krav fra forældre, psykiatri, foreninger m.fl. er ofte et vilkår.

Samtidig skal skoleledelser på baggrund af et juridisk og sagligt beslutningsgrundlag være i stand til at træffe afgørelser om det inkluderende læringsmiljø for elever i vanskeligheder.

Det kan på skolerne give følelsen af utilstrækkelighed i opgaveløsningen. Og det kan opleves som en hverdag fyldt med konflikter, selvom det man ønsker er tydelighed og gennemsigtighed i beslutninger og kommunikation med børn, forældre og medarbejdere. 

På kurset får du: 

  • Indblik i nyeste viden fra inklusions- og ledelsesforskningen 
  • Viden om myndighedsrollen og tilhørende pligter og rettigheder  
  • Gennemgang af korrekt sagsopbygning og samarbejdet med elever, forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • Værktøjer til at lede medarbejdere med øje for kompleksiteten 
  • Mulighed for at inddrage aktuelle problemstillinger fra dagligdagen, hvor din egen viden om området bliver sat i spil og drøftet
  • Mulighed for at indgå i drøftelser om fx myndighedsrollen, sagsafgørelse og kulturudvikling 
  • Ledelsesfaglige perspektiver på det tværfaglige samarbejde med forvaltning og andre interessenter 

I løbet af kurset vil der også være fokus på de elever, der ikke kan inkluderes i almenområdet, og som skal visiteres til specialundervisning. 

Praktisk 

Kurset er tilrettelagt over 2 dage med overnatning på Storebælt Sinatur Hotel & Konference i Nyborg i naturskønne omgivelser og med indkvartering på enkeltværelse. Kurset er med fuld forplejning bestående af morgenmad ved ankomst, frokost, kage og kaffe/the og isvand. Om aftenen er der 2-retters menu og hyggeligt og inspirerende samvær med andre kursusdeltagere/kollegaer.

På dag 2 starter vi dagen med morgenmad og afslutter kurset med frokost “to-go” og et styrket netværk omkring de inkluderende læringsmiljøer i skolen. 

Målgruppe 

Kurset henvender sig til ledere og samlede lederteams i grundskolen, som ønsker et stærkere beslutningsgrundlag og et bredere handlegrundlag i forhold til ledelse af et inkluderende læringsmiljø. Kurset er for øverste skoleledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere med et organisatorisk og pædagogisk sigte, samt forvaltningsmedarbejdere, som arbejder understøttende med de inkluderende læringsmiljøer.  

Vi anbefaler, at I tilmelder jer som team. Der vil ved flere tilmeldinger fra samme skole være reduceret pris pr. person 

Christel Aulkær Moll Chefkonsulent og lektor, Ledelse og Organisation
Maiken Kroge Rosenberg Lektor og ledelseskonsulent, Ledelse og Organisation
Liselotte Schmidt Sekretær

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb