Intensiveret rehabilitering efter SEL 83a forankret ved rehabiliterende teams integreret i hjemmeplejen

Kursus

For at understøtte en mere smidig, borger- og plejenær praksis intensiveres den rehabiliterende indsats af nye borgere i §83a ved teams i plejen. Plejen bliver omdrejningspunkt for hurtigt og effektivt at iværksætte rette indsatser for at støtte borgerne i at genvinde funktionsevne og blive selvhjulpne.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Formål:

Formålet med rehabilitering efter SEL §83a er at støtte svækkede ældre borgere i så vidt muligt selv at løse hverdagsopgaver og give den enkelte mulighed for at udvikle eller genvinde funktionsevne og dermed en hverdag med mere tryghed, selvhjulpenhed og uafhængighed i borgerens liv.

Kompetenceforløbet: Ledersporet

Ledelsesopgaven ved intensiveret rehabilitering forankret ved rehabiliterende teams

Indhold:

Intensiveret rehabilitering ved SEL §83a ved det rehabiliterende team integreret i plejen fordrer kompetencer, strukturer og rammer. Vi beskriver rammer og vilkår for det rehabiliterende teams opgave herunder metoder/redskaber, organisering og dokumentation ift. udredning, vurdering og indsatser med afsæt i eksisterende praksis. Og vi kobler faglig ledelse som greb i situationsbestemt og opgavestyret ledelse der understøtter det rehabiliterende teams virksomhed.

Formål med kompetenceforløbet er at du som leder af team eller plejeenhed udøver faglig ledelse og sætter retning, rammer og strukturer på implementering og drift af intensiveret rehabilitering efter SEL 83a ved rehabiliterende team integreret i plejeenheden.

Mål er at du som deltager:

  • Opnår forståelse for ledelse af den intensiverede rehabilitering ved SEL 83a forankret ved det rehabiliterende team
  • Kan udøve faglig ledelse ved implementering og drift af hurtig opstart forankret ved det rehabiliterende team.
  • Kan videreudvikle din ledelsespraksis og enhedens fortsatte virksomhed med det rehabiliterende team som integreret de af plejeenheden.

Kompetenceforløbet har et omfang på 3 dage understøttet af prøvehandlinger i egen praksis.

Målgruppe:

Team- og enhedsledere ved den kommunale hjemmepleje.

Kompetenceforløbet: Teamforløb

Intensiveret rehabilitering ved SEL §83a forankret ved rehabiliterende teams integreret i hjemmeplejen

Indhold:

Medarbejdere ved rehabiliterende teams, som skal varetage intensiveret rehabilitering efter SEL §83a, har en kompleks opgave som indbefatter samarbejde med borger, evt. pårørende og kolleger om udredning, vurdering, fælles målsætning og udarbejdelse af individuelle rehabiliteringsplaner. I opgaven indgår dialog og koordinering med borger, pårørende, kolleger i plejen og øvrige ressourcepersoner i kommunen samt efterfølgende evaluering og vurdering om borgers videre forløb.
På forløbet arbejder vi ud fra tilgangen ”relation før opgave” og kobler til kompetencer, arbejdsgange i visitering og rehabiliteringsprocessens elementer samt til dokumentation og koordinering.

Formålet med forløbet er at kvalificere medarbejdere ved det rehabiliterende teams til at varetage intensiveret rehabilitering ved SEL §83a

Mål er at du som deltager:

  • Opnår forståelse for rehabiliteringsprocessens elementer og kan etablere tillidsfuldt samarbejde med borger, evt. pårørende og kolleger/samarbejdspartnere om udredning, vurdering, målsætning, planlægning og evaluering
  • Kan anvende relevante metoder og redskaber til borgersamarbejde, test af funktionsniveau mv jf kommunens praksis ved udredning
  • Kan dokumentere og formidle aftalt plan til fælles koordinering og varetagelse ved kolleger i enheden og øvrige ressourcer
  • Kan videreudvikle din og enhedens praksis med visitering og rehabilitering.

Kompetenceforløbet har et omfang på 4 dage understøttet af prøvehandlinger i egen praksis.

Målgruppe:

Medarbejdere ved rehabiliterende teams i plejen som skal indgå i intensiveret rehabilitering ved SEL §83a

Om forløbene

Kompetenceforløb for ledere: Ledere og chefer

Pris: 4.180,- DKK
Dato: 4. januar 2024

Kompetenceforløb for teams: Social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, fysio- og ergoterapeuter, myndighed, visitation samt ledere og chefer

Pris: 3.410,- DKK
Dato: 25. januar 2024

Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Helle Littau Nielsen Studiesekretær

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb